Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

wodkan www

W kwietniu br. zakończył się montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp na dachu siedziby Spółki „WOD.-KAN.”. Zainstalowanych zostało łącznie 99 paneli monokrystalicznych o mocy 500 Wp każdy wraz z optymalizatorami mocy, inwerterem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej to około 47 tys. kWh.


Głównym założeniem przedsięwzięcia jest produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a dzięki temu ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną w sposób konwencjonalny oraz ograniczenie emisji CO2. Instalacja fotowoltaiczna została zaprojektowana i zamontowana w taki sposób, aby możliwie jak największą ilość wyprodukowanej energii wykorzystać na pokrycie potrzeb własnych siedziby Spółki. W perspektywie czasu inwestycja przyniesie duże oszczędności kosztów ponoszonych na zakup energii – szacuje się, iż w pierwszym roku od uruchomienia instalacji będzie to około 40 tys. zł. Szacowany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych to około 5 lat.
Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn.: „Budowa instalacji OZE na terenie siedziby spółki „WOD.-KAN.” w Bełchatowie”. Łączny koszt inwestycji wyniósł 210 000,00 zł netto, który spółka pokryła ze środków własnych.

 


Mikroinstalacja fotowoltaiczna jest kolejnym proekologicznym przedsięwzięciem, jakie w ostatnich latach zrealizowała Spółka „WOD.-KAN.” W grudniu 2020 roku zakończyła realizację „Budowy instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych  na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”. W ramach tego zadania powstała m.in. instalacja biogazowa, która produkuje dziennie ponad 2 tys. m³ biogazu, a następnie spala go w układzie kogeneracyjnym, gdzie uzyskiwana jest skojarzona energia elektryczna i cieplna.

 

Energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni ścieków do zasilania urządzeń wykorzystywanych do przeróbki osadów ściekowych i technologii oczyszczalni ścieków. Energia cieplna natomiast wykorzystywana jest na cele technologiczne w zakresie ogrzewania ZKF i słonecznej suszarni osadów. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a jego wartość wyniosła zgodnie z umową 18 869 354,42 zł netto.

 

Tekst:  WOD.-KAN.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl