Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaDla mieszkańca

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Brzmienie Miasta: Miejska Orkiestra Dęta w Honorze Święta Konstytucji i innych uroczystości”

https://belchatow.bip.gov.pl/ogloszenia/oferta-realizacji-zadania-publicznego-pn-brzmienie-miasta-miejska-orkiestra-deta-w-honorze-swieta-konstytucji-i-innych-uroczystosci.html

Protokół z wywieszenia oferty na realizację zadania publicznego pt. „Sport dla wszystkich – upowszechnianie sportu gołębiarskiego wśród mieszkańców Bełchatowa”

https://belchatow.bip.gov.pl/ogloszenia/896090_protokol-z-wywieszenia-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-pt-sport-dla-wszystkich-upowszechnianie-sportu-golebiarskiego-wsrod-mieszkancow-belchatowa.html

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Sport dla wszystkich – upowszechnianie sportu gołębiarskiego wśród mieszkańców Bełchatowa”

https://belchatow.bip.gov.pl/ogloszenia/zarzadzenie-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-sport-dla-wszystkich-upowszechnianie-sportu-golebiarskiego-wsrod-mieszkancow-belchatowa.html

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Miejski Turniej Sportowo – Pożarniczy”

https://belchatow.bip.gov.pl/ogloszenia/zarzadzenie-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-miejski-turniej-sportowo-pozarniczy.html

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Wspólnie przeciwdziałamy uzależnieniom”

https://belchatow.bip.gov.pl/ogloszenia/zarzadzenie-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-wspolnie-przeciwdzialamy-uzaleznieniom.html

Protokół z wywieszenia oferty na realizację zadania publicznego pt. „Wspólnie przeciwdziałamy uzależnieniom”

https://belchatow.bip.gov.pl/ogloszenia/protokol-z-wywieszenia-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-pt-wspolnie-przeciwdzialamy-uzaleznieniom.html

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania publicznego w 2024 roku w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

https://belchatow.bip.gov.pl/ogloszenia/zarzadzenie-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-dofinansowanie-zadania-publicznego-w-2024-roku-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej.html

Otwarte Konkursy Ofert

Konsultacje społeczne

Zarządzenie Nr 230/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.

https://belchatow.bip.gov.pl/ogloszenia/zarzadzenie-nr-230-2023-prezydenta-miasta-belchatowa.html

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie „przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”

https://belchatow.bip.gov.pl/ogloszenia/zarzadzenie-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2023-roku-w-zakresie-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym.html