Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Konsultacje społeczne

Harmonogram Otwartych Konkursów Ofert

W załączeniu harmonogram konkursów ofert na zadania publiczne realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.  Całoroczny harmonogram Otwartych Konkursów Ofert - 2024Pobierz

Program współpracy

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA BEŁCHATOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI (Uchwała Nr LXII/496/23 z dnia 26 października 2023r.), O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O...

Współpraca