Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaOgłoszenia

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 21.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką o...

Protokół – konsultacje: program gospodarowania zasobem mieszkaniowym

Protokół z dnia 23.11.2023 r. dotyczący przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bełchatowa na lata...

Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości

Informacja o wyniku przetargu W dniu 17 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 odbył się ustny przetarg nieograniczony na...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Binków w Bełchatowie – „Przy Parku”

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Binków w Bełchatowie - "Przy Parku" Uchwała Nr LXI/490/23 z dnia 28 września 2023 r. https://belchatow.bip.gov.pl/planowanie-przestrzenne/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-fragmentu-osiedla-binkow-w-belchatowie-przy-parku.html wersja-graficzna-planu-plansza-podstawowaPobierz wersja-graficzna-planu-infrastruktura-technicznaPobierz Uchwala-trescPobierz

Informacja o naborze członków Komisji Konkursowej dot. opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe na 2024 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert jakie na 2024 rok złożą organizacje pozarządowe...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Bełchatowie – dz. 417 obr.20, dz. 82/5 obr. 11

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA informuje, że w dniach od 14 listopada 2023 r. do 14 grudnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w...

ZAMIANA MIESZKANIA – OFERTA NR 16/2023

Oleśnik. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 27,35 m. kw. (pokój z kuchnią). Lokal wyposażony jest w instalację wodną, piec grzewczy. Wymogi, jakie powinien spełniać lokal uzyskany...

Informacja o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Dobrzelów w Bełchatowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej...

INFORMACJA o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Dobrzelów w Bełchatowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Uchwała Nr LXI/489/23...

Informacja o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Binków w Bełchatowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej...

INFORMACJA o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Binków w Bełchatowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Uchwała Nr LX/479/23...

ZAMIANA MIESZKANIA – OFERTA NR 15/2023

Bełchatów, ul. Czapliniecka. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 33,5 m. kw. (pokój, pokój z aneksem kuchennym). Lokal wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, c....

Ogłoszenia – inne

Protokół – konsultacje społeczne Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów

Protokół z dnia 17.10.2023 r. dotyczący przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w Mieście Bełchatowie na lata 2024-2026. ProtokolPobierz