Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 21 lipca 2014 r. został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie.

oferta realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 93/ 2014

Prezydenta Miasta Bełchatowa

z dnia 19.05.2014 r.

 

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W dniu 07 maja 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna Bełchatów - Grocholice, złożyła wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 8.000,00 zł /słownie: osiem tysięcy złotych/, wraz z ofertą realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Kultywowanie Tradycji Miejskiej Orkiestry Dętej" w formie wsparcia.

>>> Protokół - czytaj całość <<<

 PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA

97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1

tel.(044) 733-51-37 fax 733-51-40

zaprasza

do składania ofert na

 

Opracowanie

Programu i Harmonogramu Działań Promocyjno-Informacyjnych dla terenów inwestycyjnych Miasta Bełchatowa z użyciem aplikacji mobilnej Bełchatów Invest Planner na lata 2014-2016.

na potrzeby projektu

Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie – Strefa Czapliniecka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Załączniki:
Download this file (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.doc)Załącznik nr 1 do ogłoszenia[ ]63 kB

W dniu 25 marca 2014 roku fundacja Fabryka Aktywności Młodych, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 49/7 w Gorzowie Wielkopolskim, złożyło wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 2.890,00 zł /słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych/, wraz z ofertą realizacji zadania pod nazwą ,, Bełchatów Fabryką Dobra”.

Przedłożona oferta została zamieszczona na okres 7 dni tj. od dnia 01 kwietnia 2014 roku do dnia 07 kwietnia 2014 roku w:

Ogłoszenie decyzji

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w 2014 roku, we wskazanym poniżej zakresie oraz dziale odpowiadającym kwalifikacji budżetowej, z zabezpieczeniem środków finansowych, jak poniżej:

- kultury fizycznej i sportu (926)- 15.000,00 zł / słownie: Piętnaście tysięcy złotych /

wsparcie realizacji zadania pod nazwą: „Administrowanie Miejskimi Kortami Tenisowymi w Bełchatowie, w roku 2014.

Prezydent Miasta Bełchatowa Marek Chrzanowski ogłosił 10 marca 2014 roku konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Więcej w załącznikach.

 

Treść zarządzenia

 

Załącznik do zarządzenia

 

Termin obowiązywania ogłoszenia od 10.03.2014r. do 31.03.2014r.

Prezydent Miasta Bełchatowa Marek Chrzanowski ogłosił 10 marca 2014 roku konkurs na stanowisko dyrektora Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3. Więcej w załącznikach.

 

Treść zarządzenia

 

Załącznik zarządzenia

 

Termin obowiązywania ogłoszenia od 10.03.2014r. do 31.03.2014r.

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl