Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W miejskich szkołach i przedszkolach pracuje ponad 800 nauczycieliW miejskich szkołach i przedszkolach pracuje ponad 800 nauczycieli

 

38 nauczycieli z miejskich szkół i przedszkoli zostało wyróżnionych Nagrodą Prezydenta Bełchatowa. Prezydent Mariola Czechowska jak co roku chce w ten sposób uhonorować pedagogów, którzy w swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej mogą pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami.820 nauczycieli (w tym 138 w przedszkolach), 318 pracowników administracji i obsługi (w tym 107 w przedszkolach) oraz 5107 uczniów i 1610 przedszkolaków (w tym 206 w oddziałach „0”) – tak w roku szkolnym 2021/2022 w liczbach wygląda bełchatowska oświata. - To społeczność, która każdego dnia buduje tożsamość, tradycję i atmosferę miejskich szkół. To dzięki codziennej pracy bełchatowskich nauczycieli, uczniowie otrzymują cenną wiedzę i umiejętności niezbędne w dorosłym życiu – podkreśla wiceprezydent Bełchatowa - odpowiedzialny m.in. za oświatę – Łukasz Politański.


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska wysłała list do wszystkich pracowników miejskich placówek oświatowych. „Dobry pedagog to osoba, która nie tylko potrafi w sposób przystępny przekazać wiedzę, ale przede wszystkim zawsze znajduje czas na rozmowę z uczniami, wyjaśnianie wątpliwości, wysłuchanie ich trosk i problemów oraz wspólne przeżywanie radości. Swoją codzienną pracą każdy z Państwa kształtuje charaktery swoich podopiecznych i w ten sposób przygotowuje ich na pełne wyzwań dorosłe życie” – czytamy w liście prezydent Czechowskiej.


Tradycyjnie z okazji Dnia Nauczyciela prezydent Bełchatowa przyznaje także nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W tym roku gratyfikację w wysokości 2,5 tys. zł otrzymało 38 pedagogów, nauczycieli i dyrektorów bełchatowskich szkół i przedszkoli. Uhonorowani mają na swoim koncie szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i wysokie wyniki nauczania. Mogą się oni także poszczycić wieloma sukcesami swoich uczniów w konkursach i olimpiadach oraz kreatywnością i stosowaniem nowatorskich form czy metod pracy, które motywują uczniów do działania, pogłębiania wiedzy i twórczego. Wśród wyróżnionych znalazło się 22 nauczycieli z miejskich podstawówek, 2 z III LO oraz 10 nauczycieli z przedszkoli samorządowych. Poza tym nagrodzeni zostali dyrektorzy dwóch szkół i dwóch przedszkoli. Należy również nadmienić, że dwoje bełchatowskich pedagogów docenionych zostało przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.


Warto w tym miejscu także podkreślić, że nauczyciele miejskich placówek nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Dziś nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią ok. 80 proc. kadry dydaktycznej w szkołach oraz ponad 60 proc. w przedszkolach.


AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl