Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Z miejskich przedszkoli korzysta co roku ponad 1400 maluchów Z miejskich przedszkoli korzysta co roku ponad 1400 maluchów

 

7 lutego rusza nabór do miejskich przedszkoli. Do wyboru rodzice mają dziewięć publicznych placówek, w których na maluchy czeka w sumie 360 miejsc. Na złożenie dokumentów rodzice mają czas do 16 marca. Wszystkie potrzebne wnioski można pobrać bezpośrednio z placówek lub z ich stron internetowych.

 

Zasady rekrutacji są takie same jak w latach poprzednich. Większość z nich narzuca ustawa „Prawo oświatowe”. – Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ustawodawca daje kilku grupom. Wśród nich dzieci z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą lub wychowywane przez jednego rodzica, a także z rodzin w których występuje niepełnosprawność – tłumaczy Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.

 

W kolejnym etapie naboru komisja kieruje się tzw. kryteriami lokalnymi. Po pierwsze liczyć się będzie to czy dziecko mieszka na terenie Bełchatowa i czy jest w wieku przedszkolnym. Pod uwagę brane będzie również, czy obydwoje rodziców pracuje i w jaki sposób są zatrudnieni – tzn. na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, czy może prowadzą własną pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Punkty  przyznawane są również za miejsce zamieszkania, a dokładniej odległość od przedszkola – pierwszeństwo będą miały maluchy, które mieszkają nie dalej niż 3 kilometry od wskazanego przedszkola. Liczyć się będzie także to, czy do placówki chodzi rodzeństwo kandydata. – Dlatego tak ważne jest, aby składając wniosek o przyjęcie do danego przedszkola, dołączyć do niego wszystkie stosowne zaświadczenia potwierdzające określone kryteria – dodaje wiceprezydent Łukasz Politański.

 

Dokumenty trzeba złożyć w placówce, do której rodzic chce zapisać swoją pociechę. Potrzebne wnioski można pobrać bezpośrednio z przedszkoli lub z ich stron internetowych. Czas na załatwienie wszystkich formalności jest do 16 marca.

 

Listy przyjętych, a także nieprzyjętych do miejskich przedszkoli dzieci, zostaną ogłoszone 23 marca. Zaś w terminie 24-29 marca opiekunowie będą mieć czas, by potwierdzić, że ich pociecha będzie uczęszczać do danej placówki. Jeśli zajdzie taka potrzeba miasto uruchomi również rekrutację dodatkową – uzupełniającą. Przewidziana jest ona na początek sierpnia.  

 

>>> Czytaj: Nabór do szkolnych zerówek i klas pierwszych

ADA

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl