Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościBełchatowska Rajka w Brukseli

Bełchatowska Rajka w Brukseli

Polonia chętnie włączyła się do poloneza ; foto: arch. prywatne Polonia chętnie włączyła się do poloneza; foto: arch. prywatne

 

Przedstawiciele bełchatowskiej grupy folklorystycznej Rajka wystąpili w Brukseli. Joanna Rydz i Andrzej Kilańczyk prezentowali tańce i zabawy ludowe, podczas Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Święta 3 Maja.

  

To wielkie kulturalne wydarzenie, promujące nasz kraj w Brukseli, odbyło się 8 maja. Dzięki uprzejmości Ambasady RP w Bruskeli, swoje dziedzictwo kulturowe oraz tradycyjne smaki mogli zaprezentować przedstawiciele województwa łódzkiego. Reprezentacja bełchatowskiej grupy folklorystycznej Rajka, wystąpiła w najpiękniejszych strojach z terenu naszego województwa, czyli łowickich.  Nasi przedstawiciele zaprezentowali belgijskiej Polonii tańce, pieśni i zabawy ludowe. Głównym celem tego wydarzenia była integracja wszystkich polonijnych organizacji z całej Belgii. Na uczestników czekało sporo atrakcji podczas rodzinnego festynu „Polish Day in Brussels”.

 

Wspólnie z widzami tańczono polkę, walczyka poloneza, zaprezentowana została również popularna na terenach ziemi łódzkiej w dawnych czasach zabawa klapok. Nie zabrakło rozmów z Polonią, która chętnie wspominała swój rodzinny kraj.  

 

– Dla nas,  bełchatowskiej grupy folklorystycznej to ogromne wyróżnienie. Polonia w Brukseli przyjęła nas bardzo ciepło. Jak sami mówili, po okresie pandemii spragnieni byli zarówno tego typu wydarzeń, jak i bliskości Polski. Na to wydarzenie przybyli licznie, dużo rozmawialiśmy, wspominaliśmy. Polonia chętnie włączała się w proponowane przez nas inicjatywy – wspomina Joanna Rydz z bełchatowskiej Rajki.

 

– Pojechaliśmy tam, by przypomnieć i promować muzykę tradycyjną, ale też i nasz zespół.  Nawiązaliśmy kontakty z organizacjami polonijnymi z Belgii, mam nadzieję, że będą one skutkować wymianą doświadczeń – mówi Andrzej Kilańczyk.   

 

Zadanie, jakie przed przedstawicielami Rajki postawiono, nie było proste, zakończyło się jednak ogromnym sukcesem. W parku, podczas pikniku, nasi tancerze zachęcili do wspólnego tańczenia i zabaw.  Największym zainteresowaniem cieszył się polonez, który odtańczyło ponad sto osób.

 

KR

 

Plakat promujący wydarzenie Plakat promujący wydarzenie

   

Bełchatowską Rajkę belgijska Polonia przyjęła entuzjastycznie Bełchatowską Rajkę belgijska Polonia przyjęła entuzjastycznie

Łódzkie ze swoimi tradycjami promowano w Brukseli Łódzkie ze swoimi tradycjami promowano w Brukseli