Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaSzkolenia dla nauczycieli, edukatorów i animatorów

Szkolenia dla nauczycieli, edukatorów i animatorów

Miejskie Centrum Kultury zaprasza na bezpłatne szkolenia i spotkania Miejskie Centrum Kultury zaprasza na bezpłatne szkolenia i spotkania

 

Już we wrześniu bełchatowscy nauczyciele, animatorzy kultury,  pracownicy instytucji kultury i organizacji pozarządowych będą mieli możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych spotkaniach i szkoleniach, realizowanych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji z zakresu edukacji kulturowej. Tematyka spotkań związana będzie z organizacją oraz zarządzaniem projektem. Będzie to pomocna wiedza, gdyż w ramach programu, jego uczestnicy będą mogli otrzymać dofinansowanie na realizację małych projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

 

 

Partnerem programu, realizowanego przez Łódzki Dom Kultury jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, które zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjno – sieciujące. Odbędzie się ono 9 września 2019r. w sali koncertowej MCK, w godzinach dopołudniowych.

 

Program przebiegać będzie wieloetapowo. Po spotkaniu informacyjnym, kolejny etap projektu stanowić będą spotkania szkoleniowo-warsztatowe, podczas których uczestnicy nabędą umiejętności pisania aplikacji konkursowej oraz zarządzania projektem. Poznają oni również regulamin konkursu grantowego. W bełchatowskim MCK warsztaty szkoleniowe odbędą się 16 września br. W tym samym miesiącu Łódzki Dom Kultury ogłosi konkurs na realizację przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, zamieszkującej województwo łódzkie, na który przeznaczono kwotę 72 000 zł.

 

O granty będą mogły  ubiegać się osoby fizyczne, podmioty sektora publicznego, organizacje pozarządowe oraz osoby niezależne, które zamieszkują lub prowadzą działalność na terenie naszego województwa. Warunkiem przystąpienia do konkursu będzie utworzenie zespołu złożonego z przedstawicieli podmiotów kultury i placówek oświatowych

 

Program „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej, dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Strategicznym celem projektu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.

 

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie

www.mck.belchatow.pl