Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościByło mniej wypadków. Policja podsumowała rok

Było mniej wypadków. Policja podsumowała rok

 Miasto od lat finansuje patrole ponadnormatywne bełchatowskiej policjiMiasto od lat przekazuje pieniądze na ponadnormatywnepatrole bełchatowskiej policji

 

– Udało się nam znacząco ograniczyć przestępczość, szczególnie tę najbardziej uciążliwą dla mieszkańców – tak stan porządku i bezpieczeństwa publicznego w naszym mieście w 2022 roku podsumowuje komendant bełchatowskiej policji insp. Grzegorz Czubakowski. Szczegółowe informacje na ten temat znalazły się w raporcie, jaki funkcjonariusze przedstawili miejskim radnym podczas lutowej sesji.

 

Jednym z punktów raportu była sytuacja na bełchatowskich drogach. Wynika z niego, że w 2022 roku było mniej wypadków i kolizji. Jak podkreśla wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz, policyjne statystyki dotyczące sytuacji na miejskich ulicach są dobre.

 

– Ilość zdarzeń nie wzrasta, a na wielu drogach odnotowujemy ich spadek. Jestem przekonany, że to wynik wspólnych działań miasta i policji. Każdego roku dokładamy starań, by to bezpieczeństwo na naszych drogach poprawić. W tym celu m.in. montujemy tzw. wyspy przy przejściach dla pieszych, doświetlamy kolejne „zebry”, ale także na dbamy o dobry stan infrastruktury drogowej – mówi wiceprezydent Matyśkiewicz.

By bełchatowskie ulice były jeszcze bardziej bezpieczne, podejmowane są także inne działania prewencyjne, jak chociażby akcja rozdawania kamizelek odblaskowych czy organizowanie spotkań z dziećmi, młodzieżą i starszymi bełchatowianami. Znajomość bowiem przepisów ruchu drogowego ma kluczowe znaczenie także dla bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów.

Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa mieszkańców są także patrole ponadnormatywne, na które w ubiegłym roku miasto przeznaczyło 20 tys. zł. Dzięki miejskiemu wsparciu funkcjonariusze zrealizowali prawie 600 godzin dodatkowych służb, w trakcie których m.in. patrolowano ulice, zabezpieczano imprezy, a także kontrolowano place zabaw, okolice przedszkoli i boiska szkolne. Pozyskane w trakcie takich kontroli informacje przekazywali na bieżąco dzielnicowym.

 

– To dobra praktyka, dlatego również w tym roku będziemy chcieli przeznaczyć pieniądze na takie patrole. To kolejne ze zdecydowanych działań Pani Prezydent właśnie w tym kierunku, aby nasi mieszkańcy czuli się w Bełchatowie bezpieczni – dodaje wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz.

Z policyjnego raportu wynika również, że w 2022 roku przestępczość w naszym mieście wyraźnie spadła. Odnotowano prawie 300 zdarzeń mniej niż rok wcześniej. Znacznie lepsza była też wykrywalność przestępstw gospodarczych, z których spory odsetek stanowią te związane z działalnością oszustów i złodziei internetowych. – Cyberprzestępczość to coraz większy problem, nie tylko w Bełchatowie. W walce z nią skupiamy się nie tylko na wykrywaniu sprawców, ale również szeroko prowadzonym działaniom profilaktycznym i edukacyjnym. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami bełchatowskich szkół, bo to właśnie młodzież często pada ofiarą przestępców. Funkcjonariusze z Zespołu Profilaktyki i Przestępstw ds. Nieletnich prowadzą w szkołach pogadanki, współpracują z pedagogami, nauczycielami i dyrektorami – podkreśla komendant KPP w Bełchatowie insp. Grzegorz Czubakowski.

 

AP