Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarka

Infrastruktura Sportowa Plus

1.Umowa nr 2/2022/PF/S z dnia 15 lipca 2022r. z Województwem Łódzkim Zadanie pn: „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej...

Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej

Program Sportowa Polska – edycja 2022: 1.Umowa nr 2023/0063/0109/SubA/DIS/SR/22 z dnia 6 marca 2023r. Zadanie pn: „Przebudowa i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo-Sportową w Bełchatowie” Zakres:...

Realizujemy projekt „Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa”

Miasto Bełchatów pozyskało dofinansowanie projektu pn. „Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Celem projektu jest...

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Bełchatów pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego w wys. 475 280,00 zł na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka...

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Bełchatów pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego w wys. 469 735,52 zł na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent...

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Każdego roku obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów z domków jednorodzinnych.

Mobilna zbiórka wielkogabarytów

Mobilna zbiórka wielkogabrytów organizowana jest przez miasto cyklicznie. W 2024 roku, tak jak w latach poprzednich, odbędą się dwie zbiórki. Pierwsza na wiosnę w...

Pobierz i wypełnij deklarację

Każdy właściciel domu lub mieszkania, w którym powstają odpady komunalne (zwyczajowo zwane śmieciami) powinien złożyć w Urzędzie Miasta Bełchatowa deklarację dotyczącą wysokości opłaty za gospodarowanie nimi.

Ulga za kompostowanie bioodpadów

Kompostujesz bioodpady? Możesz skorzystać z ulgi w płatności za gospodarowanie odpadami.

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Zgłoś je do urzędu!

Sposób zgłaszania reklamacji

Złożyłeś deklarację, ale nie otrzymałeś pojemników na odpady komunalne? Nie odebrano odpadów komunalnych w terminie wywozu? Tutaj wyjaśnimy, jak złożyć reklamację.