Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaProjekty dofinansowane ze środków zewnętrznychProjekty - środki zewnętrznePodpisano umowę na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd

Podpisano umowę na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd

W dniu 12 kwietnia 2024 r. podpisana została umowa pomiędzy Miastem Bełchatów i Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o powierzenie grantu w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd.

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd jest realizowany w Ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Projekt grantowy, złożony przez Miasto Bełchatów ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Bełchatowa przy realizacji zadań publicznych, poprzez zakup sprzętu i oprogramowania, wdrażanie środków zarządzania ryzykiem, zarządzanie incydentami w cyberbezpieczeństwie, a także budowanie świadomości pracowników w zakresie cyberzagrożeń. Zaplanowano m. in. wyposażenie środowiska serwerowego o zakup niezbędnego sprzętu, wdrożenie systemu SIEM, zaktualizowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i polityki zarządzania ryzykami, podniesienie kompetencji pracowników w zakresie cyberzagrożeń poprzez cykliczne szkolenia, realizacja powyższego połączona będzie z badaniem obszaru poprzez przeprowadzenie odpowiednio audytów bezpieczeństwa.

Koszt realizacji całości projektu wyniesie 1 123 888,85zł. Dofinansowanie wynosić będzie 849 770,06zł (w tym dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej UE 78,12%, oraz dofinansowania z Budżetu Państwa BP stanowiące 14,88%).

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024-2026.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: Cyberbezpieczny Samorząd – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)