Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnoście-PIT - rozlicz się z fiskusem online

e-PIT – rozlicz się z fiskusem online

Rozliczając PIT w Bełchatowie dokładamy cegiełkę m.in. do miejskich inwestycji czy szkół i przedszkoliRozliczając PIT w Bełchatowie dokładamy cegiełkę m.in. do miejskich inwestycji czy szkół i przedszkoli

 

W usłudze Twój e-PIT dostępne są już deklaracje za 2022 rok – informuje bełchatowski urząd skarbowy. Z fiskusem trzeba się rozliczyć do 2 maja. Do tego czasu podatnicy, właśnie w systemie Twój e-PIT, mogą zweryfikować, zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenie.

Urząd Skarbowy w Bełchatowie przypomina o możliwości składania zeznań podatkowych PIT-37, PIT-36, PIT-38 w formie elektronicznej, poprzez stronę: podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już po raz piąty udostępniły usługę Twój e-PIT.

Twój e-PIT to prosty i bezpieczny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym. Aby skorzystać z usługi wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Logowanie następuję za pomocą: profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi, wpisując:

• PESEL (albo NIP i datę urodzenia)
• kwotę przychodu z rozliczenia za 2021 rok
• kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2022 rok (np. z PIT-11 od pracodawcy), którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2021 rok.

 

Następnie należy sprawdzić, zmienić lub tylko zaakceptować swoje dane i wysłać deklarację.

W przygotowanym zeznaniu wykazane są wszystkie informacje od płatników, a także zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, oraz odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Ponadto znajdziemy tam również informacje będące w posiadaniu KAS takie jak: dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, czy ulga na dzieci.

 

Z usługi Twój e-PIT można skorzystać w każdej chwili z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Należy ponadto pamiętać, że jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

 

Przypominamy także, że zeznania podatkowe PIT-28 i PIT-36 nie są automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają uzupełnienia ze strony podatnika. Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie – do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

 

Jeżeli z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, to podatnicy zalogowani do usługi Twój e-PIT będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online. A w przypadku zeznań zaakceptowanych automatycznie informacje o kwocie podatku do zapłaty zostaną przesłane przez urząd skarbowy w terminie miesiąca od daty upływu terminu płatności.

 

Wszelkie informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2022 r., znajdują się na stronie podatki.gov.pl w zakładce Twój e-PIT e-PIT.

 

1,5 % dla OPP

 

Rozliczając się pamiętajmy, że 1,5 % swojego podatku można przekazać na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Nie jest to skomplikowane. A w ten sposób można szybko i łatwo pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. W bazie organizacji jest także kilka bełchatowskich organizacji. Wykaz, aktualizowany zgodnie z rządowymi wytycznymi, można znaleźć na rządowej stronie podatki.gov.pl.

 

Twój podatek inwestycją w Bełchatów

 

Składając roczne zeznanie pamiętaj, że warto płacić podatki w miejscu, w którym faktycznie mieszkasz. Rozliczając swój PIT w Bełchatowie dokładasz własną cegiełkę m.in. do modernizacji ulic, rozwoju miejskiej komunikacji, renowacji placów zabaw czy parków. Więcej podatków rozliczonych w Bełchatowie to także więcej remontów w miejskich przedszkolach i szkołach oraz inwestycji w młodych bełchatowian.

 

Jak płacić podatki w Bełchatowie?

 

Wystarczy mieszkać w Bełchatowie, nie trzeba być tutaj zameldowanym. W przypadku podatku PIT miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest bowiem właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku. Aby zacząć płacić podatki w Bełchatowie trzeba w prosty sposób dokonać zmiany urzędu skarbowego. To znaczy w formularzu PIT należy wpisać bełchatowski adres zamieszkania oraz wskazać dane miejscowego urzędu skarbowego.

 

Jeżeli już złożyłeś PIT, wypełnij formularz ZAP-3 lub CEIDG-1 jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. Podajesz w nich tylko imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który wpływać mają np. zwroty podatku. Wypełniony formularz można złożyć osobiście, ale też wysłać do właściwej skarbówki pocztą.