Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaMickiewicz gotowy na podwójny nabór

Mickiewicz gotowy na podwójny nabór

 
 
III LO w Bełchatowie planuje utworzyć w nowym roku szkolnym sześć klas pierwszych - trzy dla absolwentów podstawowek i trzy dla kończących gimnazjum.
 

Około 150 miejsc w sześciu klasach pierwszych, kilka profili, grupy międzywydziałowe, bogate zaplecze dydaktyczno-sportowe – to tylko niektóre udogodnienia dla tych, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w III LO w Bełchatowie. O miejsce w Mickiewiczu ubiegać się będą zarówno absolwenci gimnazjów, jak i podstawówek. Choć to wyjątkowy rocznik, to nie ma powodów do obaw.

 

W Mickiewiczu planują nowy rok szkolny

 

Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 dotychczasowy Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie, w którym mieściły się i gimnazjum, i liceum, przekształci się w ogólnokształcącą czteroletnią szkołę ponadpodstawową. Co ważne, absolwenci gimnazjów będą jednak realizować program liceum trzyletniego.

 

Jak podkreśla Małgorzata Załęczna, wicedyrektor III LO im. A. Mickiewicza w Bełchatowie, szkoła jest dobrze przygotowana do przyjęcia tego szczególnego, bo podwójnego, rocznika. – Dla każdej z grup tegorocznych absolwentów przygotowaliśmy po trzy klasy pierwsze. Uczniowie do wyboru będą mieli interesujące profile, w tym takie, których nie spotka się w żadnej innej szkole. Planujemy otworzyć m.in. klasę sportową (piłkarską), w której działać też będzie sekcja dziewcząt, oraz klasę psychologiczno-społeczną. Oddział integracyjny w naszej szkole może pochwalić się kilkuletnią tradycją – mówi wicedyrektor Załęczna.

 

Dla absolwentów gimnazjum planuje się również uruchomić klasy: przyrodniczą z elementami ekologii i ochrony zdrowia oraz prawno-ekonomiczną z innowacyjnym programem nauczania matematyki i fizyki. Ósmoklasiści, oprócz klasy piłkarskiej i integracyjnej, do wyboru będą mieli klasy językowo-menadżerską i biologiczno-chemiczną z matematyką.

 

Każdy z zaproponowanych profili wyróżnia się czymś szczególnym. I tak na przykład: klasa sportowa to m.in. 10 godzin wychowania fizycznego, basen, sporty wodne, zimowe, sztuki walki, zajęcia z trenerami posiadającymi licencję UEFA; w klasie psychologiczno-społecznej regularnie odbywają się tematyczne zajęcia z psychologii i pedagogiki, organizowane są wykłady na uczelniach wyższych, wyjścia do przedszkoli i Domu Opieki Społecznej, nauka języka migowego, wolontariat. Nie mniej ciekawie zapowiadają się pozostałe profile. Projekty ekologiczne realizowane we współpracy z łódzkim WFOSiGW, liczne zajęcia terenowe i wyjazdowe, wykłady akademickie – w klasach przyrodniczej i biologiczno-chemicznej; cykliczne wykłady matematyczno-fizyczne na Uniwersytecie Łódzkim, spotkania z bankowcami, urzędnikami, prawnikami, sędziami – na profilu prawno-ekonomicznym; a w klasie językowo-menadżerskiej – 3 języki obce, wymiana międzynarodowa w ramach współpracy z miastem partnerskim na Węgrzech, spotkania z ludźmi z branży menadżerskiej (klasa).

 

 – Program w poszczególnych klasach jest przemyślany tak, byśmy mogli jak najlepiej przygotować naszych uczniów do podjęcia w przyszłości konkretnych studiów – podkreśla Małgorzata Załęczna, wicedyrektor szkoły i dodaje, że w Mickiewicz to przede wszystkim tradycja, kreatywność, innowacja.

 

Warto jeszcze podkreślić, że szkoła ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Przeszkolone grono pedagogiczne, dodatkowy personel, odpowiednio przystosowane zaplecze dydaktyczne i pielęgnacyjne, programy integracyjne – to wszystko sprawia, że dzieci z niepełnosprawnościami czują się w Mickiewiczu bezpiecznie.

 

Dzień Otwarty

 

O tym, jak funkcjonuje i co proponuje swoim uczniom III LO, będzie można się przekonać 14 marca (w godz. 8:30 – 14:30) podczas Dnia Otwartego oraz 2 kwietnia (godz. 17–18) w trakcie indywidualnych konsultacji z nauczycielami.

 

Dzień Otwarty to również możliwość spotkania się i porozmawiania z uczniami Mickiewicza, którzy chętnie dzielą się i informacjami, i wrażeniami. – W szkole panuje bardzo dobra atmosfera, poziom nauki jest wysoki, mamy świetny kontakt z nauczycielami – tak swój ogólniak widzi m.in. Rozalia, uczennica pierwszej klasy. Zgodnie z tym, co mówią z kolei Oskar, Wiktor i Marcel, uczniowie klasy sportowej, w Mickiewiczu nauczyciele motywują a nie zniechęcają do nauki, a trener mobilizuje do osiągania coraz lepszych wyników w sporcie. Natomiast dziewczęta z klasy biologiczno-chemicznej podkreślają przyjazną atmosferę w szkole, tolerancję, otwartość i perspektywy rozwoju.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Tegoroczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 13 maja i potrwa aż do 26 lipca, kiedy to poznamy ostateczną listę uczniów przyjętych. Choć przebiegać ona będzie odrębnie dla absolwentów gimnazjów i podstawówek, to wszystko odbywać się będzie na podobnych zasadach.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną za pomocą systemu „Nabór Szkoły Ponadpodstawowe”. Każdy uczeń na czas rekrutacje będzie posiadał własne konto, a jego dane – w celu ochrony – będą zaszyfrowane. Najpierw w systemie uczeń wybiera trzy szkoły, do których chciałby od września uczęszczać. Później zaznacza interesujące go profile czy oddziały, przy czym nie musi tutaj w żaden sposób się ograniczać. Następnie wygenerowany w systemie wniosek uczeń składa tylko w jednej – tzw. szkole pierwszego wyboru.

 

Terminarz ósmoklasisty i gimnazjalisty

  • 13 maja – 25 czerwca – składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru).
  • 26 lipca – 30 lipca do godz. 12:00 – postępowanie uzupełniające.
  • 23 maja – 31 maja – przeprowadzenie testów sprawnościowych (klasy sportowe), sprawdzianu kompetencji językowych czy uzdolnień kierunkowych.
  • 5 czerwca – ogłoszenie listy kandydatów, którzy pozytywnie przeszli próby sprawnościowe, językowe, kierunkowe (na naniesienie wyników do systemu naboru elektronicznego komisja rekrutacyjna ma czas do 26 czerwca)
  • 21–25 czerwca (do godz. 12:00) – czas na dostarczenie do szkoły ponadpodstawowej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty (co ważne, w przypadku naboru w formie elektronicznej dokumenty złożyć należy tylko w szkole pierwszego wyboru).
  • 25–28 czerwca – weryfikacja złożonych wniosków.
  • 16 lipca (do godz. 12:00) – ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 16–24 lipca (do godz. 12:00) – potwierdzenie przez rodzica ucznia woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej, dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalisty/ósmoklasisty.
  • 25 lipca (do godz. 12:00) – ogłoszenie końcowych wyników rekrutacji oraz poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc.
KZB
 
Szkoła od wielu już lat prowadzi klasy integracyjneSzkoła od wielu już lat prowadzi klasy integracyjne
 
II LO w Bełchatowie planuje utworzyć w nowym roku szkolnym sześć klas pierwszych - trzy dla absolwentów podstawowek i trzy dla kończących gimnazjum.III LO w Bełchatowie planuje utworzyć w nowym roku szkolnym sześć klas pierwszych – trzy dla absolwentów podstawowek i trzy dla kończących gimnazjum
 
 
 
mickiewicz plakat 2718

 
 
mickiewicz plakat 2722