Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościNa kwietniowej sesji m.in. o oświacie i sporcie

Na kwietniowej sesji m.in. o oświacie i sporcie

Zdjęcie z XLIII Sesji Rady Miasta w Bełchatowie Obrady kwietniowej sesji prowadzone będą w Sali Herbowej magistratu; fot. archiwum

 

XLV sesja Rady Miejskiej odbędzie się już w najbliższy czwartek, 27 kwietnia. Wśród tematów, jakimi zajmą się miejscy radni, znalazły się m.in. wnioski o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, sprawa pokrycia kosztów opieki w działających w mieście żłobkach i klubach dziecięcych dla dzieci mieszkających na terenie gminy Bełchatów oraz pomoc rzeczowa dla Jużnoukraińska. Obrady, których rozpoczęcie planowane jest na godz. 10:00 będzie można śledzić na żywo na portalu eSesja.

 

W planowanym porzadku obrad znalazły się 24 punkty. Radni zapoznają się mm.in. ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Centrum Sportu w roku ubiegłym. Z dokumentu wynika, że mimo panującej wówczas pandemii COVID-19, w mieście zorganizowano 21 imprez sportowych, w tym 10 lokalnych, 3 o zasięgu wojewódzkim oraz 8 ogólnopolskich. W ramach tych wydarzeń promowane były różne dyscypliny sportowe – od biegania, przez tenis ziemny i koszykówkę, aż po siatkówkę i szachy. Co ważne, w ich organizację zaangażowało się kilkanaście bełchatowskich klubów sportowych, stowarzyszeń oraz spółek. W sprawozdaniu zawarto również szczegółowe informacje na temat miejskiej infrastruktury sportowej. 

 

XIV sesja Rady Miejskiej będzie rónież okazją do zapoznania się z raportem o stanie oświaty w naszym mieście. Zawiera on szczegółowe informacje na temat liczby działających w Bełchatowie szkół, przedszkoli, żłobków czy klubów malucha. Ale nie tylko. Można w nim również znaleźć dane dotyczące wydatków oświatowych ponoszonyc przez miasto, liczby pracujących w Bełchatowie nauczycieli, ilości oraz wielkości oddziałów szkolnych i przedszkolnych. W raporcie znalazły się także dane dotyczące wyników nauczania w miejskich placówkach, omówiona została również ich oferta edukacyjna. 

 

W porządku obrad znalazła się także sprawa przyjęcia od bełchatowskiego powiatu zarządu nad ul. Czyżewskiego, a konkretnie jej fragmentem od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do krzyżówki ze Staszica. Przyjęcie przez radę uchwały w tej sprawie pozwoli na zawarcie stosownego porozumienia ze Starostwem Powiatowym. Co za tym idzie, miasto będzie mogło przeprowadzić remont wspomnianego odcinka ul. Czyżewskiego.

Dwa z kolejnych punktów kwietniowej sesji dotyczyć będą Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie, do której należy Bełchatów, a której głównym zadaniem będzie budowa tanich mieszkań na wynajem. W naszym mieście planuje się wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych – jeden przy ul. Sienkiewicza (41 lokali), drugim zaś przy ul. Podmiejskiej (16 mieszkań). Szacowany łączny koszt obu inwestycji to ponad 28 mln zł. Prezydent Bełchatowa zamierza wystąpić o sfinansowanie wymaganych ustawowo udziałów miasta ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Przypomnijmy, że samorządy zobowiązane są do pokrycia 10 proc. kosztów prowadzonych w ramach SIM-ów inwestycji. W przypadku Bełchatowa chodzi więc o nieco ponad 280 tys. zł. Aby móc złożyć wspomniane wnioski, konieczne jest ich zatwierdzenie przez radę miejską. I to właśnie tą sprawą zajmą się radni w najbliższy czwartek.

XLV sesja będzie również okazją do oceny zasobów pomocy społecznej Bełchatowa za 2021 rok, jaka przygotowana została w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społęcznej z 2004 r., samorząd zobowiązany jest do corocznego przedstawienia podobnego opracowania. Opisana została w nim sytuacja demograficzna i społeczna w naszym mieście, a zgromadzone w dokumencie dane dotyczą m.in. nakłady finansowe, jakie miasto przeznacza na pomoc społeczną, informacje na temat liczby oraz profilu osób korzystających z takiego wsparcia. Autorzy raportu korzystali m.in. z danych pochodzących od różnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Bełchatowa, a także od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych działających w naszym mieście.  

 

Radni pochylą się również nad sprawą finansowania opieki nad dziećmi mieszkającymi w gminie Bełchatów, a które uczęszczają do działających na terenie miasta żłobków. Przypomnijmy, że wysokośc miesięcznej dotacji przekazywanej przez miasto wynosi na jedno dziecko 280 zł. Zgodnie z proponowanym porozumieniem koszty miasta wynosiłyby blisko 45 tys. zł (za 8 miesięcy od maja do grudnia 2022 r.). Wśród punktów proponowanego porządku obrad znalazł się również projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej mieszkańcom Jużnoukraińska. Mowa konkretnie o artykułach spożywczych przeznaczonych dla mieszkańców miasta partnerskiego Bełchatowa w Ukrainie.

 

W trakcie obrad rajcy zajmą się również tradycyjnie sprawami finansowymi miasta, czyli zmianami w miejskim budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Chodzi m.in. o zabezpieczenie środków na zakup opasek bezpieczeństwa dla 120 bełchatowian w ramach rządowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Wszystkie materiały sesyjne znajdują się na portalu eSesja. Tam też będzie można oglądać na żywo obrady, które odbędą się w najbliższy czwartek, 28 kwietnia. Początek transmisji o godz. 10:00.

 

AP