Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościNa lutowej sesji o bezpieczeństwie i oświacie

Na lutowej sesji o bezpieczeństwie i oświacie

Retransmisję z obrad obejrzeć można na portalu eSesjaRetransmisję z obrad obejrzeć można na portalu eSesja

 

Za nami lutowa sesja rady miejskiej. Radni zapoznali się z policyjnym raportem dotyczącym stanu bezpieczeństwa w mieście w 2022 roku, zdecydowali także o dofinansowaniu kosztów zakupu nowego radiowozu. Poza tym w porządku obrad znalazły się także punkty dotyczące bełchatowskiej oświaty i miejskich finansów.

60 tys. zł – taką kwotę przekaże miasto dla bełchatowskiej Komendy Powiatowej Policji. Tak stanowi przyjęta podczas LV sesji Rady Miejskiej uchwała. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup nowego samochodu służbowego. – To połowa potrzebnej kwoty. Pozostałą część pokryją środki z Komendy Głównej Policji. Cieszymy się, że kolejny rok z rzędu możemy liczyć na tak duże wsparcie z urzędu miasta. Chcę wyraźnie podkreślić, że współpraca z miastem od lat układa się znakomicie, dzięki czemu możemy razem skutecznie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców – mówi insp. Grzegorz Czubakowski, komendant KPP w Bełchatowie.

W trakcie obrad radni zapoznali się także z informacją policji na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w naszym mieście za 2022 rok. Z raportu wynika, że w ubiegłym roku w Bełchatowie spadła liczba przestępstw, a ich wykrywalność znacząco wzrosła. – W ubiegłym roku ograniczyliśmy przestępczość i to tę najbardziej uciążliwą dla mieszkańców, czyli włamania, drobne kradzieże czy uszkodzenia mienia. Zauważyliśmy jednak rosnący problem przestępczości internetowej, dlatego w tym roku zwrócimy szczególną uwagę na działania profilaktyczne z młodzieżą – dodaje komendant Czubakowski. W dokumencie znalazły się także dane dotyczące sytuacji na bełchatowskich drogach, a te wskazują na wyraźny spadek liczby kolizji w stosunku do roku 2021. Wyraźnie podkreślona została ponadto waga podejmowanych przez funkcjonariuszy działań prewencyjnych, zapobieganie przemocy domowej i zabezpieczanie imprez masowych. Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa mieszkańców są także patrole ponadnormatywne, na które w ubiegłym roku miasto przeznaczyło 20 tys. zł.

W porządku obrad lutowej sesji znalazł się także projekt uchwały w sprawie dofinansowania przez miasto doskonalenia zawodowego nauczycieli. Radni zdecydowali, że w tym roku na ten cel z miejskiej kasy przeznaczonych zostanie ponad 367 tys. zł. Z tego 78,6 tys. zł przewidziane jest m.in. na wyższe i podyplomowe. Ponad 274 tys. zł to kwota, jaką miasto rezerwuje na dofinansowanie kosztów udziału nauczycieli w kursach, szkoleniach i seminariach doskonalących ich zawodowe kwalifikacje. Z kolei na dofinansowanie kosztów przejazdów przeznacza się 6 tys. zł, a na zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 7 tys. zł. W przyjętej uchwale wskazane zostały też priorytetowe kierunki, w jakich nauczyciele powinni się dokształcać, czyli m.in. zapewnienie dzieci i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczanie uwzględniające potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami, wykorzystywanie metod aktywizujących oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, bezpieczeństwo cyfrowe oraz prowadzenie zajęć stymulujących rozwój umysłowy i fizyczny uczniów.

Kolejna sprawa, która zajęli się miejscy radni, było zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta „Domiechowice Zachód”. Ponadto przyjęte zostały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa oraz miejskim budżecie. Wspomniane zmiany związane są z kilkoma planowanymi przez miasto w tym roku inwestycjami. Chodzi m.in. o przebudowę i remont boiska piłkarskiego za halą widowiskowo-sportową, budowę zaplecza sanitarno-szatniowego na miejskim lodowisku, remont boiska przy SP nr 1, utworzenie punktów dydaktycznych w SP nr 1 i PS nr 7 czy rewitalizację Parku Olszewskich.

Wszystkie dokumenty sesyjne, czyli przyjęte uchwały oraz raport o stanie bezpieczeństwie w mieście, można znaleźć na portalu eSesja.

Radni pamiętali także o zbliżającej się rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie i minutą ciszy uczcili ofiary rosyjskiego agresora. Wspomnieli także zmarłą kilka dni temu byłą miejską radną, członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wieloletnią dyrektor ZSP nr 2, śp. Krystynę Stępczyńską.

 

AP

 

Raport o stanie bezpieczeństwa i porzadku w mieście przedstawił komendant bełchatowskiej policjiRaport o stanie bezpieczeństwa i porzadku w mieście przedstawił komendant bełchatowskiej policji