Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościObradowała Młodzieżowa Rada Miejska

Obradowała Młodzieżowa Rada Miejska

Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa dwa lata Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa dwa lata

Raport o stanie oświaty, omówienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, czy wybór logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełchatowie – to główne tematy podejmowane przez młodych radnych podczas majowej sesji.

 

 

Młodzieżowa Rada Miejska (MRM) podczas wtorkowej sesji zapoznała się z raportem o  stanie oświaty w Bełchatowie. Młodzi radni dowiedzieli się, w jaki sposób organizowane i finansowane są przedszkola i szkoły podstawowe, dlaczego miasto jest zobligowane do prowadzenia tych właśnie jednostek oświatowych i jakie w tym zakresie ustawodawca nakłada obowiązki na samorząd.  

 

Radni podjęli dzisiaj kilka uchwał. Poparli projekt dotyczący skierowania do Prezydenta Miasta Bełchatowa pisma, w którym zwracają się z prośbą o rozpatrzenie możliwości ustawienia w szkołach dystrybutorów z wodą pitną. Przyjęto również propozycję zwrócenia się do dyrektorów jednostek oświatowych, o wydzielenie na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej miejsc na tablicach ogłoszeń. Jak argumentowano, dzięki temu wszyscy uczniowie, będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji dotyczących działalności  MRM.

 

Dyskutowano również nad propozycjami graficznego symbolu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Przygotowano trzy projekty, spośród których wybrano jeden. Stanie się on oficjalnym logo rady, i nawiązuje do symbolu miasta – jabłka, przedstawionego w nowoczesnej formie.

 

Podczas majowej sesji, radni omówili kilka pomysłów. Te dotyczyły między innymi chęci zorganizowania „Debaty oksfordzkiej” czy włączenie się do organizacji Dnia Dziecka.

 

Przedstawione zostały również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów bełchatowskich szkół. W badaniu tym wzięło udział ponad 3 tys. osób. Pytano respondentów, między innymi o to, czym zajmuje się Młodzieżowa rada Miejska, za pomocą jakich narzędzi zdobywają wiedzę o działalności tego organu, czy podejmowane przez MRM działania są potrzebne, ale również o to, jakie są oczekiwania uczniów wobec swoich przedstawicieli w radzie i jakiego typu działania powinny być podejmowane w mieście.       

 

Młodzieżowa rada reaktywowana została w ubiegłym roku na podstawie przyjętej przez Radę Miejską w Bełchatowie uchwały i regulaminu określającego zasady funkcjonowania tego organu. Młodych radnych wyłoniono w wyborach, które przeprowadzono w szkołach. Gremium to liczy 23 osoby, złożone z przedstawicieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

 

Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełchatowie Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełchatowie

 

KR