Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościPamiętaj o płatności za śmieci i podatki

Pamiętaj o płatności za śmieci i podatki

W marcu trzeba uiścić m.in. pierwszą ratę za wywóz śmieci W marcu trzeba uiścić m.in. pierwszą ratę za wywóz śmieci

 

15 marca mija termin płatności za wywóz odpadów komunalnych za pierwszy kwartał. Stawka jest taka sama jak w ubiegłym roku. Do połowy marca trzeba też zapłacić pierwszą ratę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Przypominamy, że w 2023 roku opłata za śmieci pozostaje bez zmian, czyli miesięcznie 29,50 zł za osobę. Dlatego w tym roku właściciele nieruchomości nie dostali tradycyjnych papierowych blankietów z informacją o obowiązujących stawkach. Tak, jak w latach poprzednich, i tym razem wpłat można dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego (obowiązuje ten sam, co w 2022 roku). Ratę można też uiścić w kasie Urzędu Miasta Bełchatowa. 

 

W przypadku braku indywidualnego rachunku bankowego lub dodatkowych pytań można bezpośrednio kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi (ul. Czyżewskiego 7, I piętro, pokoje nr 205-209 lub pod nr tel. 44 733 52 56, 44 733 52 57, 44 733 52 58, e-mail: odpady@belchatow.pl). Kolejna płatność za wywóz i zagospodarowanie śmieci – tym razem za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec – przypada na 15 maja.

 

Termin płatności za podatki

Do 15 marca trzeba też uiścić pierwszą ratę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w wysokości ustalonej w decyzji. Obowiązują one właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, samoistnych posiadaczy, a w niektórych przypadkach także posiadaczy zależnych nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  

 

I w tym przypadku wpłat podatków można dokonywać przelewem na indywidulny rachunek bankowy (podany został w decyzji podatkowej) lub w kasie magistratu. W przypadku pytań można się kontaktować z pracownikami Wydziału Finansowego pokój nr 127 (ul. Kościuszki 1), tel. 44 733 61 27.

 

 

Godziny pracy kasy UM Bełchatów (ul. Kościuszki 1)

  • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00-14:30 (przerwa 12:00-12:45),
  • wtorki w godz. 8:30-17:30 (przerwy 12:00-12:30 i 15:00-15:15),
  • piątki w godz. 8:00-12:45.

 

ADA