Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Bezpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu bełchatowskiego funkcjonują  punkty, w których mieszkańcy mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej,...

Pomoc żywnościowa z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 – 2027

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.   Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w...

Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa

Uchwała Nr XXVIII/195/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata...

Bezpłatne Poradnictwo realizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej oddział w Bełchatowie

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGOos. 1-go Maja 4 A 97-400 Bełchatówtel. (0-44) 633-08-88     Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie prowadzi Poradnię Życia Rodzinnego, w ramach...

Bezpłatne Poradnictwo Specjalistyczne realizowane przez MOPS w Bełchatowie

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowieul. Staszica 1897-400 Bełchatów  telefon: 44  635 51 10 (informacja)     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie w ramach Zespołu Poradnictwa...

Osoby stosujące przemoc domową

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc Domową jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. Miejsce realizacji: Siedziba PCPR, Bełchatów ul. Czapliniecka 66, pokój nr...

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej, pod pojęciem tym rozumie się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra...

Prace społecznie użyteczne

Miasto Bełchatów w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie organizuje prace społecznie użyteczne, w których udział mogą brać bezrobotni mieszkańcy naszego miasta. Prace...

Placówki Wsparcia Dziennego

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Na terenie Bełchatowa placówki prowadzone są w formie: -...

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” ul. Św. Barbary 5 97-400 Bełchatów tel. 44 635-04-81   Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” mieszczący się w Bełchatowie, przy ul. Św. Barbary 5...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada dwie lokalizacje:• ul. Staszica 18, 97-400 Bełchatów, tel. 44 635 51 00• ul. Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełchatów, tel. 44...