Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Wnioski będzie można składać w bełchatowskim MOPS-ieWażna informacja dla bełchatowian, którzy przyjęli do swoich domów uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Od poniedziałku, 4 lipca, wnioski o świadczenie pieniężne z tego tytułu w wysokości 40 zł za dobę będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego, a nie jak do tej pory w urzędzie miasta. 

  

Osoby, które udzieliły gościny uchodźcom z Ukrainy, mogą ubiegać się o refundację kosztów pobytu. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem zwrot kosztów zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  wynosi 40 zł dziennie za osobę. Pieniądze mogą być przyznane maksymalnie za 120 dni. Gmina może jednak wydłużyć okres wypłaty świadczenia w uzasadnionych przypadkach, które wyszczególnione zostały w  Rozporządzeniu RM z 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1336). Należy zaznaczyć, że refundacja jest wypłacana z dołu.

 

Aby otrzymać refundację, należy złożyć odpowiedni wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. W przypadku mieszkańców Bełchatowa, którzy udzielili gościny uchodźcom zza wschodniej granicy, do tej pory dokumenty były przyjmowane w urzędzie miasta. Od poniedziałku, 4 lipca, wnioski będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 2 (pok. 101).

 

Wniosek wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania znajdują się w załącznikach poniżej artykułu.

 

Важлива інформація для мешканців Белхатова, які вітали українських громадян, які тікали від війни, до своїх домівок. З понеділка, 4 липня, заявки на отримання грошової допомоги в цьому відношенні в розмірі 40 злотих на добу будуть прийматися в Муніципальному центрі соціального забезпечення на вулиці Домбровського, а не в мерії, як раніше.

 

Особи, які приймали біженців з України, можуть подати заяву про повернення вартості їх перебування. Згідно з постановою уряду, відшкодування витрат на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України становить 40 злотих на добу з особи. Гроші можна зарахувати максимум на 120 днів. Однак муніципалітет може продовжити строк виплати допомоги в обґрунтованих випадках, які зазначені в Регламенті РМ від 24 червня 2022 року (Журнал законів, п. 1336). Слід зазначити, що повернення коштів виплачується заборгованістю.

 

Для отримання відшкодування необхідно подати до муніципалітету відповідну заяву, компетентну на місце проживання та харчування громадянина України. У випадку з мешканцями Белхатова, які надавали гостинність біженцям з-за східного кордону, поки що документи приймаються в мерії. З понеділка, 4 липня, заяви можна подавати до Муніципального центру соціального забезпечення за адресою вулиця Домбровського, 2 (кімната 101).

 

З додатком разом з карткою особи, допущеної до помешкання, можна ознайомитися в додатках нижче статті.

 

 

 

AP

 

Refundacja poniesionych kosztów wypłacana jest z dołuRefundacja poniesionych kosztów wypłacana jest z dołu

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl