Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościWniosek o zwrot kosztów przyjęcia uchodźców w MOPS

Wniosek o zwrot kosztów przyjęcia uchodźców w MOPS

 Wnioski będzie można składać w bełchatowskim MOPS-ieWnioski będzie można składać w bełchatowskim MOPS-ie

 

Ważna informacja dla bełchatowian, którzy przyjęli do swoich domów uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Od poniedziałku, 4 lipca, wnioski o świadczenie pieniężne z tego tytułu w wysokości 40 zł za dobę będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego, a nie jak do tej pory w urzędzie miasta.

  

Osoby, które udzieliły gościny uchodźcom z Ukrainy, mogą ubiegać się o refundację kosztów pobytu. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem zwrot kosztów zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  wynosi 40 zł dziennie za osobę. Pieniądze mogą być przyznane maksymalnie za 120 dni. Gmina może jednak wydłużyć okres wypłaty świadczenia w uzasadnionych przypadkach, które wyszczególnione zostały w  Rozporządzeniu RM z 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1336). Należy zaznaczyć, że refundacja jest wypłacana z dołu.

 

Aby otrzymać refundację, należy złożyć odpowiedni wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. W przypadku mieszkańców Bełchatowa, którzy udzielili gościny uchodźcom zza wschodniej granicy, do tej pory dokumenty były przyjmowane w urzędzie miasta. Od poniedziałku, 4 lipca, wnioski będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 2 (pok. 101).

 

Wniosek wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania znajdują się w załącznikach poniżej artykułu.

 

AP

 

Refundacja poniesionych kosztów wypłacana jest z dołuRefundacja poniesionych kosztów wypłacana jest z dołu