Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaPrzedszkolaki będą z ekologią za pan brat

Przedszkolaki będą z ekologią za pan brat

Nowoczesna eko-pracownia w PS 5 pozwoli dzieciom poznawać przyrodę; fot./ PS 5Nowoczesna ekopracownia w PS 5 pozwoli dzieciom poznawać przyrodę; fot./ PS 5

 

Blisko 50 tys. zł z WFOŚiGW w Łodzi – dotacje w takiej wysokości na pracownie ekologiczne pozyskały dwie miejskie placówki. Mowa o Przedszkolu Samorządowym nr 5, które w konkursie organizowanym przez Fundusz zajęło pierwsze miejsce w województwie, oraz Szkole Podstawowej nr 12.

Jak zagospodarować wybrane miejsce w szkole lub przedszkolu i zamienić je w punkt dydaktyczny na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej? Jak polepszyć warunki nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych? Swoje pomysły na to przedstawiły 93 szkoły i przedszkola z województwa łódzkiego, które wzięły udział w konkursie „Nasze ekologiczne pracownie”. Wśród nich najlepsze okazało się bełchatowskie Przedszkole Samorzadowe nr 5, które zaproponowało utworzenie „Eko-kwatery przyrodniczego bohatera”.

Projekt stworzony przez dyrektora placówki – Mirosławę Grzybek oraz nauczycielki Justynę Madejczyk i Marikę Kowalską, przewiduje stworzenie ogródka edukacyjnego, który będzie miejscem sensoryczno- zmysłowego poznawania świata przyrody. Nowatorski pomysł przeznaczony jest do integracji z przyrodą i stymulacji poprzez dostarczanie wielu wrażeń sprzyjających rozwojowi dziecka. – Chodzi o to, by przedszkolaki mogły w nim odkrywać, uczyć się, badać i oczywiście bawić się. Jesteśmy pewne, że ścieżka zmysłów, warta strażnika przyrody czy ptasia stołówka będą atrakcyjną przestrzenią edukacyjną dla przedszkolaków, która sprzyjać będzie zmysłowej zabawie i nauce, pomoże w zdobyciu i uporządkowaniu wiedzy o otaczającym świecie oraz przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych naszych wychowanków – tłumaczy dyrektor Grzybek.

Centralny punkt ogrodu przedszkolnego zostanie doposażony w drzewa, krzewy, byliny, kwiaty oraz tablice i gry dydaktyczne, które przyczynią się do propagowania treści ekologicznych. Całość kosztować ma niecałe 50 tys. zł. Większość sfinansowana zostanie ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości niemal 45 tys. zł, co stanowi ok. 90 proc. kosztów. Pozostałą część pokryją z kolei pieniądze z budżetu miasta Bełchatowa.

Podobną kwotę na swój projekt w ramach konkursu pozyskała Szkoła Podstawowa nr 12. Ekopracownia, jaka wkrótce powstanie w murach Dwunastki, będzie sprzyjać samodzielnemu i kreatywnemu rozwojowi uczniów i nauczycieli.

 

AP