Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościRozmawiali o podatkach, oświacie i pomocy

Rozmawiali o podatkach, oświacie i pomocy

Transmisja z sesji Rady Miejskiej dostępna jest na portalu belchatow.esesja.pl

 

O podatku od nieruchomości, stawkach dla nauczycieli pracujących w miejskich szkołach, nowej inwestycji BTBS-u i planie zagospodarowania przestrzennego rozmawiali miejscy radni podczas październikowej sesji. Obrady odbyły się w czwartek, 27 października. 

 

Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego będzie się ubiegać o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – zdecydowali miejscy radni. Pieniądze będą przeznaczone na budowę nowego bloku BTBS-u przy ul. Czaplinieckiej. W nowym bloku, który ma być pięciokondygnacyjny, mają powstać 32 mieszkania. Ogłoszenie przetargu planowane jest na wiosnę 2023 roku, a oddanie do użytku inwestycji na początek 2024 roku. 

 

Kolejny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla miasta. Nie wnosi on żadnych zmian dla mieszkańców. Z uwagi na regulacje ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych podjęcie takowej uchwały jest konieczne. Formalnym punktem był również ten, dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bełchatów a miastem Bełchatów.

 

Miejscy radni zdecydowali również, że na os. Binków dokładnie na terenie „Przy Parku”, możliwa będzie realizacja zabudowy jednorodzinnej. Wcześniej, plan zagospodarowania przestrzennego miasta, dopuszczał jedynie zabudowę wielorodzinną oraz pod usługi. Radni rozmawiali również o wysokości stawek, jakie mają obowiązywać nauczycieli zatrudnionych w miejskich szkołach. Chodzi o wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także dodatki z pełnienia dodatkowych funkcji, np. wychowawcy klasy.

 

Jednym z najtrudniejszych tematów październikowej sesji był ten dotyczący stawek podatku od nieruchomości na 2023 roku. W projekcie uchwały zaproponowane zostały stawki na poziomie określonym w obwieszczeniu Ministra Finansów. W wielu miastach, np. w Pabianicach i Piotrkowie Trybunalskim, również uchwalone zostały stawki maksymalne. W porównaniu z 2022 rokiem w 2023 roku, w zależności od rodzaju gruntu, stawka podatku w Bełchatowie wzrośnie od 0,08 zł do 0,62 zł za mkw. Natomiast w przypadku budynków lub ich części od 0,12 zł do 3,04 zł za mkw. Dla przykładu. Za mieszkanie o powierzchni 60 m2 w 2022 roku właściciel zapłacił podatek w wysokości 52,80 zł., w przyszłym zapłaci 60 zł, czyli o 7,20 zł więcej w skali roku, a 1,80 zł kwartalnie. Za dom o powierzchni 130 m2 w 2022 roku podatek wynosił 114,40 zł, natomiast w 2023 roku będzie on wynosił 130 zł, czyli o 15,60 zł więcej w skali roku, zaś kwartalnie 3,90 zł. Wpływy z podatków zasilają miejski budżet. Służby finansowe szacują, że w 2023 będzie to kwota bliska 2,7 mln zł, tj. na poziomie wpływów z 2015 roku. Decyzja o ustaleniu nowych stawek była koniecznością. Warto przy tym zaznaczyć, że wzrost stawek podatków od nieruchomości wynika z wielu czynników. Przede wszystkim są to zdecydowanie mniejsze – idące w miliony, wpływy do budżetu miasta z podatków PIT i CIT. Przypomnijmy, że zwolnienia z podatku osób do 26. roku życia, zmniejszenie o 1 proc. i zwiększenie kwoty wolnej od podatku bezpośrednio przekłada się na samorządy, do których trafia ok 40 proc. z podatków płaconych przez mieszkańców. Warto też zaznaczyć, że miasto od 2016 roku, aby chronić przedsiębiorców (a dla większości rodzajów samochodów od 2013 roku) nie podniosło podatków od środków transportowych, gdzie zmiany cen paliwa są cały czas dynamiczne.

 

Kolejne punkty sesji odnosiły się m.in. do zmian w budżecie miejskim. Pierwotnie, w planowanym porządku obrad, był również projekt uchwały dotyczący programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. Dyskusję nad tym tematem przesunięta została na kolejną sesję. Do porządku dodany został natomiast projekt punkt w sprawie pomocy rzeczowej dla Nowogrodu Wołyńskiego w Ukrainie. Burmistrz naszego miasta partnerskiego na Ukrainie zwrócił się z prośbą o zakup agregatów prądotwórczych. Rada Miejska po przeanalizowaniu projektu uchwały zdecydowała, że przekaże Nowogrodowi Wołyńskiemu pomoc w wysokości 100 tys. zł, które zostaną wykorzystane właśnie na zakup wspomnianych agregatów prądotwórczych.

 

Wszystkie procedowane projekty uchwał dostępne są na portalu belchatow.eseja.pl, gdzie można również obejrzeć transmisję z obrad.