Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaRekrutacja do miejskich placówek na finiszu

Rekrutacja do miejskich placówek na finiszu

 

Pierwszy etap rekrutacji do miejskich placówek oświatowych kończy sie 16 marcaPierwszy etap rekrutacji do miejskich placówek oświatowych kończy sie 16 marca

Jeszcze tylko kilka dni, do 16 marca, trwa nabór do miejskich przedszkoli, zerówek i klas pierwszych. Potrzebne wnioski można pobrać ze stron internetowych poszczególnych placówek lub bezpośrednio w sekretariatach szkół i przedszkoli.

 

 

Miejskie placówki oświatowe wkrótce zamykają listy rekrutacyjne w pierwszym naborze. Jest to ważna informacja dla rodziców przedszkolaków, sześcio- i siedmiolatków, którzy nie zdążyli jeszcze zapisać swojej pociechy do przedszkola lub szkoły. Dokumenty przyjmowane będą jeszcze do 16 marca. Listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do miejskich do przedszkoli, zerówek oraz klas pierwszych poznamy 20 marca. Z kolei na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do danej placówki rodzice będą mieli czas do 27 marca. Ostatecznie tegoroczna rekrutacja zakończy się 30 marca.

 

Przewidziany jest również nabór uzupełniający. W przedszkolach pierwszy jego etap, czyli składanie wniosków, ruszy 3 sierpnia, a zakończy się 21 sierpnia. Dodatkowa rekrutacja do szkół potrwa od 8 czerwca do 4 sierpnia.

 

Zasady naboru do miejskich placówek od kilku lat pozostają niezmienne. Do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych działających w miejskich podstawówkach w pierwszej kolejności przyjmowane będą maluchy wychowywane przez samotnych rodziców, a także z rodzin wielodzietnych, zastępczych lub dotkniętych niepełnosprawnością. Nie bez znaczenia będą również inne kryteria, tzw. lokalne. Wśród nich wymienia się m.in. odległość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka – nie dalej niż 3 km, a także zatrudnienie obojga rodziców na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Ważne okazać się może również to, czy do danej placówki uczęszcza rodzeństwo kandydata.

 

Z kolei rodzice siedmiolatków w trakcie wyboru szkoły powinni pamiętać o obowiązującej rejonizacji. Pierwszeństwo mają bowiem dzieci mieszkające w sąsiedztwie szkoły. Jeśli po zakończeniu naboru okaże się, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami, kandydaci spoza obwodu będą przyjmowani, ale dopiero w drugim naborze. Poza tym w pierwszym etapie rekrutacyjnym pod uwagę brane jest to, czy do tej samej szkoły chodzi rodzeństwo kandydata oraz czy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dziecko realizowało w danej placówce. Na przyjęcie dziecka wpływ może mieć również adres dziadków przyszłego pierwszaka, ale tylko wtedy, jeśli ci wspierają rodziców w opiece nad wnukami. Orzeczenie dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego to kolejne kryterium, na które placówka będzie zwracać uwagę. Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej powinni też złożyć rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w zerówce działającej w danej szkole podstawowej.

 

Wybór przedszkola czy szkoły to ważna decyzja. By łatwiej było ją podjąć, wszystkie miejskie placówki na przełomie lutego i marca organizowały u siebie Dni Otwarte. Przed nami jeszcze spotkania w SP nr 12 – 20 marca, oraz SP nr 13 – 20 marca. Zwiedzanie pracowni, prezentacja pomocy dydaktycznych, metod pracy, zajęcia pokazowe czy gry i zabawy dla gości, spotkania z nauczycielami – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych na spotkania z dziećmi i ich rodzicami.

 

W dziewięciu przedszkolach publicznych przygotowano w sumie ponad 400 miejsc. Dodatkowo do dyspozycji rodziców jest ponad tysiąc miejsc w placówkach niepublicznych, dotowanych przez miasto. Najmłodsi uczniowie uczyć się będą natomiast w ośmiu bełchatowskich szkołach podstawowych.

KZB