Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaRekrutacja do miejskich placówek na finiszu

Rekrutacja do miejskich placówek na finiszu

Z miejskich przedszkoli i szkół korzysta ponad 5 tys. uczniów Z miejskich przedszkoli i szkół korzysta ponad 5 tys. młodych bełchatowian

 

Do 16 marca rodzice przedszkolaków, zerówkowiczów i pierwszoklasistów mają jeszcze czas, by zapisać swoją pociechę do miejskiej placówki. Potrzebne dokumenty do wypełnienia i złożenia można pobrać ze stron internetowych przedszkoli oraz szkół.

 

 

Rekrutacja do przedszkoli i szkolnych zerówek

 

W dziewięciu publicznych przedszkolach, na dzieci które do tej pory nie korzystały z takiej opieki, czeka w sumie 360 miejsc. – W naszych przedszkolach stawiamy na wykwalifikowaną kadrę, ciepłą i domową atmosferę, a także zajęcia psychoruchowemówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.

 

Zasady rekrutacji są takie same jak w latach poprzednich. Większość z nich narzuca ustawa „Prawo oświatowe”. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ustawodawca daje kilku grupom. Wśród nich dzieci z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą lub wychowywane przez jednego rodzica, a także z rodzin w których występuje niepełnosprawność. W kolejnym etapie naboru komisja kieruje się tzw. kryteriami lokalnymi. Po pierwsze liczyć się będzie to czy dziecko mieszka na terenie Bełchatowa i czy jest w wieku przedszkolnym. Pod uwagę brane będzie również, czy obydwoje rodziców pracuje i w jaki sposób są zatrudnieni – tzn. na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, czy może prowadzą własną pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Punkty  przyznawane są również za miejsce zamieszkania, a dokładniej odległość od przedszkola – pierwszeństwo będą miały maluchy, które mieszkają nie dalej niż 3 kilometry od wskazanego przedszkola. Liczyć się będzie także to, czy do placówki chodzi rodzeństwo kandydata. Dlatego tak ważne jest, aby składając wniosek o przyjęcie do danego przedszkola, dołączyć do niego wszystkie stosowne zaświadczenia potwierdzające określone kryteria.

 

Dla najstarszych przedszkolaków można też wybrać zerówkę w szkole. – Ten zerowy rok to dobry czas, by dziecko na spokojnie zapoznało się z opiekunami, szkołą i zasadami, jakie w niej panują – dodaje wiceprezydent Łukasz Politański. W tym przypadku zasady naboru są takie same jak do zerówki w przedszkolu.

 

Dokumenty trzeba złożyć w placówce, do której rodzic chce zapisać swoją pociechę. Potrzebne wnioski można pobrać bezpośrednio z przedszkoli lub z ich stron internetowych. Czas na załatwienie wszystkich formalności jest do 16 marca. Listy przyjętych, a także nieprzyjętych do miejskich przedszkoli dzieci, zostaną ogłoszone 23 marca. Zaś w terminie 24-29 marca opiekunowie będą mieć czas, by potwierdzić, że ich pociecha będzie uczęszczać do danej placówki. Jeśli zajdzie taka potrzeba miasto uruchomi również rekrutację dodatkową – uzupełniającą. Przewidziana jest ona na początek sierpnia.  

 

Nabór do klas pierwszych w miejskich szkołach

 

Miasto prowadzi osiem publicznych szkół podstawowych. Rodzice, którzy będą wybierać dla swojego pierwszaka podstawówkę, muszą pamiętać o obowiązującej rejonizacji. Zatem do danej szkoły najpierw będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie tej placówki. Kandydaci spoza rejonu mogą być przyjęci w naborze uzupełniającym, ale tylko wtedy, gdy będą jeszcze wolne miejsca.

 

Poza tym na pierwszym etapie rekrutacyjnym pod uwagę brane jest to, czy do tej samej szkoły chodzi rodzeństwo kandydata oraz czy dziecko obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizowało w danej placówce. Ważne może okazać się też to, czy w rejonie szkoły mieszkają dziadkowie, wspierający rodziców w opiece nad wnukami. Wśród kryteriów branych pod uwagę znajduje się również orzeczenie dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Przypominamy, że wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej powinni też złożyć rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w zerówce działającej w danej szkole podstawowej.

 

Druki rekrutacyjne można pobrać w każdej podstawówce oraz z ich stron internetowych. Trzeba pamiętać, że wśród wymaganych do złożenia dokumentów są m.in. wniosek o przyjęcie, akt urodzenia, a także – w zależności od przypadku – zaświadczenie o wielodzietności, samotnym wychowywaniu dziecka czy też orzeczenie o niepełnosprawności w rodzinie.

 

I w tym przypadku czas na załatwienie wszystkich formalności rodzice mają do 16 marca. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych szkoły wywieszą 23 marca. Później przez kilka dni, dokładnie od 24 do 29 marca opiekunowie muszą zadeklarować czy ich dziecko będzie korzystać z danej placówki. Ostateczne listy poznamy 30 marca. Miasto zaplanowało także rekrutację dodatkową – uzupełniającą. Rozpocznie się ona 6 czerwca.

 

Zapisy do miejskiego żłobka „Jaś i Małgosia”

 

Nieco dłużej – bo do 31 maja – potrwa nabór do miejskiego żłobka „Jaś i Małgosia”. Zapisywać można już czteromiesięczne maluchy. W nowym roku szkolnym placówka planuje otworzyć 5 grup. – Staramy się zapewnić opiekę na jak najlepszym poziomie. Mamy wykwalifikowany personel, pielęgniarkę, logopedę. Na maluchy czekają zajęcia rozwijające ich mowę, motorykę, sprawność psychoruchową. Co równie ważne posiłki w naszym żłobku przygotowywane są w kuchni na miejscu. Układamy też indywidualne jadłospisy dla dzieci z alergiami pokarmowymi – mówi Anna Majchrzak, dyrektor Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”.

 

Za wyborem miejskiego żłobka może też przemawiać preferencyjne czesne. W zależności od dochodu, rodzice za miesiąc płacą od 200 do 300 zł. Na dodatkowe ulgi mogą tez liczyć posiadacze Bełchatowskiej Karty Rodziny czy rodzice samotnie wychowujący dzieci.  

 

Warto dodać, że budynek „Jasia i Małgosi” jest w trakcie generalnego remontu oraz przebudowy. Od września dzieci będą więc mieć do swojej dyspozycji odnowione łazienki, korytarze i szatnie oraz kolorowe sale z nowymi zabawkami, pomocami edukacyjnymi i meblami. Nowy wygląd zyska także plac zabaw. – Dzięki inwestycji znacznie poprawi się komfort pobytu w placówce, a co najważniejsze z opieki żłobka będzie mogło skorzystać więcej dzieci. Chcielibyśmy, aby z placówki docelowo korzystało 90 maluchów – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.  

 

Rekrutacja do „Jasia i Małgosi” na rok szkolny 2022/2023 już się rozpoczęła. Nabór prowadzony będzie do 31 maja. Potrzebne dokumenty – karta zgłoszenia i oświadczenia – można pobrać ze strony internetowej żłobka: www.zlobekbelchatow.szkolnastrona.pl. Co ważne – przez wzgląd na prowadzony remont – dokumenty trzeba składać w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (II piętro, w godz. 9:00-14:00), który znajduje się w pobliżu żłobka. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 507 015 604.

 

ADA