Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościRozmawiali o strategii dla naszego ZIT MOF

Rozmawiali o strategii dla naszego ZIT MOF

strategia wwwTo dzięki staraniom prezydent Marioli Czechowskiej Bełchatów został wpisany do MOF-u Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów

 

Odbyło się kolejne robocze spotkanie Komitetu Sterującego ZIT MOF. Udział w nim wzięli samorządowcy m.in. wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz. Głównym tematem rozmów była strategia rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piotrków Trybunalski – Bełchatów – Radomsko, a także sposoby finansowania poszczególnych zadań.

 

 

W spotkaniu, które odbyło się w piątek, 25 listopada w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, udział wzięli przedstawiciele miast i gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów, a także doradcy z Instytutu Badawczego IPC i Centrum Wsparcia Doradczego Plus.

 

Dyskutowano głównie o nowych zapisach, jakie pojawiły się w strategii ZIT MOF. Przedstawiciele Instytutu Badawczego zaprezentowali, a także wyjaśnili sposoby finansowania oraz realizacji interwencji przewidzianych w Funduszach dla Łódzkiego 2027 w kontekście zintegrowanych projektów ujętych w Strategii ZIT MOF. Samorządowcy rozmawiali również o tym jakie działania należy podjąć, a także jakie zmiany wprowadzić, aby dostosować zgłoszone projekty tak, by miały szansę uzyskać dofinansowanie.

 

Przypomnijmy, dzięki staraniom prezydent Marioli Czechowskiej Bełchatów został wpisany do MOF-u, czyli Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów. To bardzo ważne dla miasta, bo to właśnie do samorządów ujętych we wspomnianych MOF-ach mają popłynąć znaczne środki z unijnego funduszu spójności, a konkretnie ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Następnie w styczniu tego roku 25 gmin, a wśród nich także Bełchatów, podpisało porozumienie w sprawie utworzenia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Daje to szasnę na skorzystanie z unijnego wsparcia na realizację wspólnych inwestycji, dotyczących m.in. transportu publicznego czy poprawy środowiska przyrodniczego.

 

ADA