Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaNauka online - jak sobie radzą miejskie szkoły?

Nauka online – jak sobie radzą miejskie szkoły?

Ruszyło zdalne nauczanie, miejskie szkoły prowadzą je w różnorodny sposób Ruszyło zdalne nauczanie, miejskie szkoły prowadzą je w różnorodny sposób

 

Tradycyjne zajęcia w szkołach zawieszone są do odwołania. Od środy, 25 marca placówki w całym kraju – także nasze bełchatowskie – przeszły w tryb kształcenia na odległość. Nauczanie zdalne na pewno będzie prowadzone do 10 kwietnia. Jak to wygląda w bełchatowskich szkołach?

 

MEN wydało rozporządzenie, w którym zobowiązuje dyrektorów placówek oświatowych do realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Strony internetowe, e-maile, dzienniki elektroniczne czy grupy społecznościowe to dziś najczęściej wykorzystywane narzędzia w zdalnej pracy przez nauczycieli i uczniów bełchatowskich szkół.

 

– Z informacji uzyskanej od dyrektorów miejskich podstawówek wynika, że  posiadają one kontakty ze wszystkimi uczniami, rodzicami i nauczycielami. Zdalnej komunikacji służyć też mają strony internetowe szkół, komunikatory typu Massenger, WhatsApp, Facebook, a w przypadku SP nr 4, SP nr 8, III LO – dzienniki elektroniczne. Warto dodać, że w miniony wtorek, 24 marca uruchomiła go także „Jedynka”, a od 1 kwietnia będzie on również działać w „Trójce”. W przypadku tych dwóch szkół przyspieszyliśmy wprowadzenie dziennika elektronicznego, planowaliśmy bowiem, aby szkoły zaczęły z niego korzystać od września. Kanały komunikacyjne uzgodnione zostały z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa odpowiedzialny m.in. za oświatę.

 

Jest też możliwa komunikacja tradycyjna – przy wejściach do poszczególnych budynków umieszczone zostały specjalne skrzynki. – Dajemy taką możliwość. Ale wobec bogatego wyboru środków komunikacji elektronicznej i jej powszechnej dostępności mamy nadzieję, że nie będzie ona potrzebna. Jeśli bowiem nie mamy potrzeby wychodzenia z domu, pozostańmy w nim – dodaje wiceprezydent Politański.

 

Co w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do komputera czy Internetu? – Dyrektorzy miejskich placówek przekazali, że wszyscy uczniowie mają zapewniony dostęp do kanałów komunikacyjnych proponowanych przez szkoły. Sytuacje ograniczonego dostępu do komputera w przypadku rodzin wielodzietnych rozwiązywane są w drodze indywidualnych uzgodnień ze szkołą. Na ten moment niewiele mamy takich przypadków, ale zdarzają się – tłumaczy Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.

 

Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty w bełchatowskim magistracie, zaznacza, że wszystkie szkoły prowadzą działania zapewniające uczniom zdalne nauczanie i realizację treści określonych w podstawie programowej, wykorzystując wspomniane wcześniej kanały komunikacji, platformy e- learningowe. – Dla jej usprawnienia w SP nr 1, SP nr 13, SP nr 3, ZSP nr 9 dla każdego nauczyciela utworzono służbowe skrzynki mailowe. W SP nr 12, SP nr 5 skrzynki takie działały już wcześniej. W SP nr 4, SP nr 8, III LO sprawną komunikację zapewnia dziennik elektroniczny. W SP nr 1 dziennik taki wprowadzony został w miniony wtorek, 24 marca – powiedziała dyrektor Antońska. 

 

– W zapewnieniu ciągłości nauczania wpływ ma ogromne zaangażowanie dyrektorów i nauczycieli wszystkich miejskich szkół. Nauczyciele, przygotowując dla uczniów scenariusze zajęć, materiały edukacyjne, określając im źródła pozyskiwania pomocy edukacyjnych, wykorzystują do pracy własny sprzęt. Realizowaniu zdalnego nauczania towarzyszy troska pracowników pedagogicznych szkół o dostosowanie nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, zasad higieny pracy umysłowej. W tym celu analizowane i uzgadniane z dyrektorem są tygodniowe zakresy materiałów z poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele mają możliwość modyfikowania tygodniowego rozkładu zajęć tak, by był on jak najbardziej korzystny dla uczniów. Podkreślić należy, że realizując zdalne nauczanie, nauczyciele modyfikują treści nauczania i dostosowują je do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych. Zindywidualizowane pakiety dla poszczególnych uczniów niepełnosprawnych przesyłają nauczyciele wspomagający proces integracji. Zdalnym nauczaniem są też objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego – tłumaczy wiceprezydent Łukasz Politański, który zwraca również uwagę, na ogrom pracy, jaki wkładają również rodzice czy opiekunowie. – Realizacja zdalnego nauczania nie byłaby możliwa bez ogromnego zaangażowania rodziców. Szkoły poinformowały ich także o zasadach zdalnego nauczania, zasadach bezpiecznego korzystania z komputera, z Internetu oraz o możliwości indywidualnych kontaktów z nauczycielami lub dyrektorem. Na stronach internetowych szkół zamieszczone zostały również porady dla rodziców dotyczące motywowania i wspierania dzieci w uczeniu się poza szkołą – mówi Politański.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 25 marca oceniania osiągnięć uczniów szkoły z dużą rozwagą opracowują aneksy do wewnątrzszkolnych systemów oceniania. Nauczyciele wskazują dyrektorom, jakie formy aktywności uczniów należy oceniać, tak by uzyskać efekt oceniania kształtującego, zachować różnorodność form, rozsądek i umiar. Z informacji złożonych przez dyrektorów wynika, że podstawę oceniania będą stanowiły przesłane przez uczniów prace, zadania, ćwiczenia.

 

– Tak sprawne wprowadzenie zdalnego nauczania stało się możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów – dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów. Na ręce wszystkich państwa, w imieniu prezydent Marioli Czechowskiej, kierują słowa uznania i podziękowania – podsumowuje Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.