Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościSprzedaż węgla po preferencyjnych cenach

Sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach

 Aktualnie w sprzedaży dostępny jest węgiel typu groszek Aktualnie w sprzedaży dostępny jest węgiel typu groszek

 

Miasto Bełchatów, od grudnia realizuje sprzedaż mieszkańcom węgla po preferencyjnych cenach. W pierwszej transzy dotarło do punktu 351 ton opału, to groszek i eko-groszek. Kolejne zamówienie będzie realizowane po zakończeniu sprzedaży surowca z pierwszego transportu.

 

Miasto Bełchatów przystąpiło do programu rządowego i realizuje sprzedaż opału w preferencyjnych cenach mieszkańcom opalającym domostwa węglem.

 

Informujemy, że aktualnie Miasto Bełchatów przystąpiło do preferencyjnej sprzedaży opału dla gospodarstw domowych na okres do 30 kwietnia br. Sprzedaż będzie realizowana na podstawie jednorazowo złożonych wniosków. Oznacza to, że osoby, które je już złożyły i zaznaczyły, że chcą również zakupić węgiel w drugiej transzy, czyli 2023 r. nie będą musiały składać takich wniosków ponownie. Konieczna jednak jest aktualizacja oświadczenia, że w tej puli nie korzystały z preferencyjnych cen. Będzie je można złożyć po uzyskaniu od urzędnika telefonicznej informacji o możliwości zakupu opału.    

 

Z tej możliwości mogą skorzystać osoby, które spełniały ustawowe wymagania, w tym: ogrzewają nieruchomości piecami na węgiel, te z kolei są wpisane jako źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Co ważne z tej formy wsparcia mogą skorzystać jedynie ci mieszkańcy, którzy wcześniej nie zakupili po preferencyjnych cenach węgla. Obecnie w punkcie w Kamieńsku, który obsługuje mieszkańców Bełchatowa, sprzedawany jest groszek, który miasto zakupiło w 2022 r.

 

Ilość, rodzaj i cena węgla przeznaczonego do sprzedaży w drugiej transzy zależny będzie od ofert PGG S.A. i punktu obsługi oraz terminu realizacji dostaw do punktu w Kamieńsku. Miasto wskazuje zapotrzebowanie głównie na ekogroszek, bo ten surowiec mieszkańcy wskazują w swoich oświadczeniach.

 

KR