Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościStraciłeś pracę? Skorzystaj z płatnego stażu

Straciłeś pracę? Skorzystaj z płatnego stażu

Z programu aktywizacji zawodowej mogą skorzystać osoby zagrożone zwolnieniemZ programu aktywizacji zawodowej mogą skorzystać osoby zagrożone zwolnieniem

 

Trwa nabór na płatne staże oraz kursy i szkolenia w ramach projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”. Udział w programie mogą wziąć mieszkańcy Bełchatowa, którzy w ostatnim czasie stracili pracę lub są w okresie wypowiedzenia.

Projekt przewiduje kilka form wsparcia. Pierwsza z nich to doradztwo zawodowe, które połączone będzie z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania. Dodatkowo uczestnicy mogą liczyć na szkolenia i kursy zawodowe, w tym także stypendium szkoleniowe. Ważną część programu stanowią także pełne 3-miesięczne staże, m.in. na stanowiskach księgowej, florystki, barbera, programisty czy pracownika biurowego. Staże są płatne, a stypendium stażowe wynosi 2,7 tys. zł brutto miesięcznie.

Uczestnikami projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy” mogą być osoby pracujące, uczące się i/lub zamieszkujące na terenie jednego z 7 powiatów woj. łódzkiego, w tym także bełchatowskiego, które:

  • utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym nie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • są przewidziane do zwolnienia albo zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Więcej informacji o projekcie, który realizują Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, można znaleźć na stronie internetowej Centrum Rozwoju Kompetencji (https://www.crklodzkie.pl/pl/) lub na stronie Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego (https://www.ppt.belchatow.pl/). Tam również znajduje się dokumentacja rekrutacyjna.

 

„Wsparcie na Nowy Start Zawodowy” to jeden z projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na którego realizację pozyskano unijne dofinansowanie w wysokości blisko 1,3 mln zł.

 

AP

 

Plakat dot. projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”Plakat dot. projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”