Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościStypendia sportowe i artystyczne

Stypendia sportowe i artystyczne

Prezydent Miasta Bełchatowa zachęca wszystkich mieszkańców, którzy odnoszą znaczące sukcesy sportowe lub artystyczne do ubiegania się o przyznanie stypendium Miasta Bełchatowa.

Każdego roku prezydent Bełchatowa nagradza kilkudziesięciu wybitnie uzdolnionych artystów i sportowców.  Stypendium pomaga młodym bełchatowianom rozwijać i pielęgnować ich zainteresowania. Jest także wyrazem uznania dla ich znaczących osiągnięć. „Bełchatów może poszczycić się gronem utalentowanych sportowców oraz artystów. Doceniam ich ogromne talenty i konsekwencję w realizowaniu swoich pasji. Zarazem składam podziękowania za promocję naszego Miasta w kraju, na arenie europejskiej, a nawet światowej” – mówi prezydent Marek Chrzanowski.

O stypendium sportowe Miasta Bełchatowa może się ubiegać osoba, która czynnie uprawia sport. Powinna także reprezentować jeden z bełchatowskich klubów sportowych,  mieć na swoim koncie wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie (uzyskane w okresie od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.) i spełniać wskazane w regulaminie kryteria. Stypendium artystyczne Miasta Bełchatowa mogą otrzymać osoby posiadające wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, ochrony dziedzictwa kultury lub upowszechniania kultury, a w szczególności bełchatowianie będący laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych przeglądów i konkursów artystycznych. Stypendia artystyczne przyznawane są na realizację konkretnych przedsięwzięć, które artysta opisał we wniosku.

Stypendia artystyczne wypłacane są jednorazowo na podstawie zawartych umów stypendialnych z przeznaczeniem na określone przedsięwzięcie. Stypendia sportowe przyznawane są na okres od 6 do 12 miesięcy i wypłaca się w okresach miesięcznych.

Termin składania wniosków o stypendium artystyczne mija 30 września br., zaś o stypendium sportowe 10 października br. Wszystkie potrzebne dokumenty należy złożyć w Zespole ds. Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Bełchatowie – pokój 405. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.

Regulamin przyznawania stypendiów wraz z wzorami wniosków można znaleźć na www.belchatow.pl. Dla stypendiów sportowych w zakładce „Sport”, zaś artystycznych w dziale „Kultura”.

 

 

Autor: AD-A

Zamieścił: TK