Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Rada Miejska w Bełchatowie

Rada Miejska jest organem stanowiąco-kontrolnym. W granicach obowiązującego prawa do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania miasta, o ile ustawy...

Młodzieżowa Rada Miejska w Bełchatowie

W Bełchatowie działa Młodzieżowa Rada Miejska. Jest ona organem konsultacyjno-doradczym Rady Miejskiej w Bełchatowie.

Wiceprezydenci Miasta Bełchatowa

Wiceprezydenci Miasta Bełchatowa. Funkcje te sprawują: Wojciech Piasecki oraz Agnieszka Ludwiczak-Maszewska.

Prezydent Miasta Bełchatowa

Prezydent Miasta Bełchatowa Patryk Marjan