Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościWolontariusz i Dobrodziej - termin zgłoszeń przedłużony

Wolontariusz i Dobrodziej – termin zgłoszeń przedłużony

Do laureatów konkursu trafiają zawsze pamiątkowe statuetki   Do laureatów konkursu trafiają zawsze pamiątkowe statuetki  

 

Przedłużamy termin zgłoszeń do tytułów Wolontariusz Roku i Dobrodziej Roku. Jeśli więc znasz lokalnych społeczników, firmy albo fundacje, które warto nagrodzić, prześlij ich kandydatury do 9 grudnia. Konkursy ogłosiła prezydent Mariola Czechowska.

 

 

To już kolejna edycja konkursów o tytuł Wolontariusza Roku i Dobrodzieja Roku. W ten sposób miasto wyróżnia bełchatowskich wolontariuszy, darczyńców, społeczników. To także promocja wszelkich działań prospołecznych.

 

– W ten sposób chcemy podziękować oraz docenić tych, którzy z dobroci serca wspierają innych, a także działają na rzecz naszej lokalnej społeczności. Ostatnie miesiące pokazały, że w Bełchatowie – mimo trudnych czasów – jest wielu aktywnych wolontariuszy, działaczy, darczyńców niosących konkretną pomoc – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. – Gorąco zachęcam bełchatowian do zgłaszania kandydatur. Wspólnie doceńmy ich działania, nagrodźmy ich zaangażowanie, troskę o innych – dodaje prezydent Mariola Czechowska.

 

Laureatów konkursów poznamy w styczniu. Teraz mieszkańcy, a także stowarzyszenia, organizacje, szkoły oraz inne podmioty mają czas, aby zgłaszać swoich kandydatów.

 

Do Wolontariusza Roku nominować można pojedyncze osoby, ale też zorganizowane grupy, które w 2022 roku podejmowały wspólne działania na terenie naszego miasta. Przewidziane są dwie kategorie. Pierwsza z nich to Wolontariusz Junior – wyróżnieni w niej zostaną społecznicy do 18 roku życia. Natomiast druga kategoria obejmuje działaczy dorosłych (powyżej 18 roku życia). Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie. Wraz z formularzem zgłoszeniowym można go pobrać TUTAJ, czyli ze strony belchatow.bip.gov.pl.

 

Tytułem Dobrodziej Roku wyróżnione mogą zostać przedsiębiorstwa oraz fundacje korporacyjne mające swoją siedzibę w Polsce. Nominacje mogą przesyłać organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne oraz spółki i osoby prawne. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są TUTAJ, czyli na stronie belchatow.bip.gov.pl.

 

Kandydatów, zarówno do Wolontariusza Roku jak i Dobrodzieja Roku, można zgłaszać do 9 grudnia. Formularze można przesłać pocztą elektroniczną na adres: ws@um.belchatow.pl, dostarczyć osobiście do siedziby urzędu (Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, Wydział Spraw Społecznych) lub przesłać pocztą przy czym trzeba pamiętać, że decyduje data wpływu formularza do magistratu. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa pod numerem tel. 44 733 51 59, można wysłać także zapytanie mailowo na adres: ws@um.belchatow.pl