Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaWzorowa "czwórka"

Wzorowa „czwórka”

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Bełchatowie jest jednym z najlepszych w województwie łódzkim. Podczas wizytacji przeprowadzonej przez łódzkie kuratorium oświaty „czwórka” otrzymała najwyższe noty.

 

Nauczyciele systematycznie doskonalący swój warsztat, niekonwencjonalne warunki sprzyjające indywidualnemu rozwojowi dziecka, otwartość na nowatorskie rozwiązania edukacyjne, a także pozytywne postrzeganie placówki przez rodziców i środowisko lokalne – to wyniki badań przeprowadzonych w jedynym bełchatowskim przedszkolu montessoriańskim przez łódzkie kuratorium oświaty.

 

Ocena została wydana na podstawie analizy dokumentacji, a także ankiet oraz wywiadów z nauczycielami oraz przedstawicielami organu prowadzącego i instytucji współpracujących. Dużą rolę w ocenie przedszkola nr 4 odgrywali również opiekunowie dzieci. Badaniem objęto grupę 87 rodziców. „Na opinię z kuratorium miało wpływ wiele czynników. Docenione zostały zarówno nasze metody działania, jak i koncepcja prowadzenia przedszkola wg pedagogiki Marii Montessori. Jednak najbardziej cieszą mnie pozytywne wypowiedzi rodziców i innych podmiotów na temat placówki. To rezultaty naszej dobre współpracy, która jest miarą sukcesu” – mówi Elżbieta Ceglarek, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4.

 

Wizytacja w „czwórce”, która odbyła się pod koniec ubiegłego roku, dotyczyła dwóch obszarów: współpracy nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych oraz promowania wartości wychowania przedszkolnego. W obu punktach przyznane zostały najwyższe noty – poziom A, oznaczający bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagań przez przedszkole. Wizytatorzy dostrzegli, że nauczyciele z Montessori wspólnie organizują pracę, wybierają i realizują program wychowania, planują uroczystości, spotkania, wycieczki, a także angażują do rodziców w codzienną działalność przedszkola. Doceniona została również działalność placówki mająca na celu promocję edukacji przedszkolnej oraz koncepcji M. Montessori, jako nowatorskiego sposobu pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, przygotowującym do szkoły, uczestnictwa w życiu społecznym oraz wyposażającym dziecko w umiejętności niezbędne w procesie uczenia się.

 

Pełna treść raportu dostępna jest TUTAJ

 

 

Autor: AR

agnieszka.rogaczewska@um.belchatow.pl