Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Infrastruktura Sportowa Plus

1.Umowa nr 2/2022/PF/S z dnia 15 lipca 2022r. z Województwem Łódzkim Zadanie pn: „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej...

Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej

Program Sportowa Polska – edycja 2022: 1.Umowa nr 2023/0063/0109/SubA/DIS/SR/22 z dnia 6 marca 2023r. Zadanie pn: „Przebudowa i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo-Sportową w Bełchatowie” Zakres:...

Realizujemy projekt „Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa”

Miasto Bełchatów pozyskało dofinansowanie projektu pn. „Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Celem projektu jest...

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Bełchatów pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego w wys. 475 280,00 zł na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka...

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Bełchatów pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego w wys. 469 735,52 zł na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent...

„Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj, dbaj! – IV edycja”

Nazwa projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj, dbaj! – IV edycja” Wartość całkowita: 63 050,00 zł Dotacja z WFOŚiGW z Łodzi: 47 335,00 zł Wkład własny: 15 715,00 zł Opis: W dniu 29.12.2022r....

Restauracja nagrobka Anieli i Stefana Hellwigów

Restauracja nagrobka Anieli i Stefana Hellwigów w zabytkowym parku przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie, została dofinansowana z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej...

Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2023. Moduł II

Miasto Bełchatów po raz kolejny przystąpiło do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł...

Zadania dofinansowane ze środków Gminy Bełchatów

Miasto Bełchatów w 2023 roku pozyskało środki z Gminy Bełchatów na realizację zadań: - "Pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg" w wysokości 900 tys....

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miasto Bełchatów pozyskało środki Funduszu Solidarnościowego w wys. 185 068,80 zł na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka...

„Mieszkania chronione” – edycja 2023

Miasto Bełchatów pozyskało dofinansowanie zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego, realizowanego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, edycja 2023 r. Działanie 4.4...