Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaProjekty dofinansowane ze środków zewnętrznychProjekty dofinansowane przez WFOŚiGW„Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj!”

„Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj!”

wfosigwNazwa projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj!”

Wartość całkowita: 89 8550,70 zł

Dotacja z WFOŚiGW: 79 290,00 zł

Wkład własny: 10 560,70 zł

Opis: W dniu 10.12.2018r. Miasto Bełchatów podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Nr umowy 503/EE/D/2018) na dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pod nazwą „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj!”.
Projekt w swym planie obejmuje cykl działań mających wpływ na poprawę powietrza, racjonalne wykorzystywanie zasobów wody oraz segregację odpadów, połączonych z zaplanowanymi wydarzeniami w okresie czerwiec-listopad 2019r. Podstawowymi elementami projektu będą akcje edukacyjne organizowane przez Miasto Bełchatów.