Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaBez kategoriiGminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

czyste www
Masz pytania? Potrzebujesz wskazówek? Skorzystaj z bełchatowskiego punktu konsultacyjno-informacyjnego
Urząd Miasta Bełchatowa prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. W punkcie można uzyskać bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku jednorodzinnego.

Zakres prac objętych dofinansowaniem:
  • wymiana źródła ciepła na paliwo stałe wraz z instalacją c.o. i c.w.u.
  • termomodernizacja wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych
  • wentylacja mechaniczna
  • instalacja fotowoltaiczna – tylko przy wymianie źródła ciepła
  • wysokość dotacji: od 40% do 100%

Nabór wniosków: w trybie ciągłym.


„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli/współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe, a także termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Szczegóły dotyczące „Czystego Powietrza” można znaleźć na oficjalnej stronie programu, tj.: www.czystepowietrze.gov.pl.

Bełchatowski punkt konsultacyjno-informacyjny zlokalizowany jest w Zespole ds. Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1, II piętro, pok. 305). Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.:
poniedziałek – 7:30-15:30
wtorek – 8:00-18:00
środa – 7:30-15:30
czwartek – 7:30-15:30
piątek – 7:30-13:30

Nowa wersja programu Czyste Powietrze ruszyła 3 stycznia 2023 roku. 

Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze dotyczą:
  • podniesienia wysokości progów dochodowych,
  • wyższego dofinansowania o jakie można się ubiegać,
  • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca,
  • ścieżki bankowej programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku,
  • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 31.12.2023 roku
Nazwa gminyLiczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięćKwota wypłaconych dotacji
Miasto Bełchatów5324572242 916 995,31 zł

Czyste Powietrze - grafika informacyjna