Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościW czwartek majowa sesja Rady Miejskiej

W czwartek majowa sesja Rady Miejskiej

Obrady będzie można śledzić online; fot. archiwumObrady sesji Rday Miejskiej w Bełchatowie tradycyjnie będzie można śledzić online; fot. archiwum

 

Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi – to jedne z punktów najbliższej sesji Rady Miejskiej. Radni zajmą się także m.in. sprawami finansowymi i przyjęciem nazw dla dwóch ulic. Obrady zaplanowane są na najbliższy czwartek, 26 maja. Początek sesji, którą będzie można śledzić na portalu eSesja, zaplanowano na godz. 10:00.

Początek majowej sesji bełchatowskiej Rady Miejskiej zdominują sprawy społeczne. Radni zapoznają się bowiem z dwoma obszernymi sprawozdaniami. Pierwsze dotyczy ubiegłorocznej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, drugie natomiast przybliży zakres współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. W pierwszym zawarto m.in. informacje na temat struktury MOPS-u, zakresu udzielanego wsparcia oraz kto może z takiej pomocy skorzystać. Wynika z nich, że w roku 2021 wszystkie działania pomocowe prowadzone przez ośrodek kosztowały miasto ponad 90 mln zł, a środki te wykorzystano na rzecz bełchatowian oraz rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Najczęściej podopiecznymi ośrodka są osoby borykające się z długotrwałą chorobą, ubóstwem, niepełnosprawnością, bezrobociem bądź bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Mogą one liczyć na wielotorową i szeroką pomoc. Mowa o świadczeniach rodzinnych, zasiłkach stałych, okresowych, celowych i specjalnych, ale nie tylko. Chodzi również o wsparcie socjalne obejmujące chociażby pomoc żywnościową, usługi opiekuńcze czy świetlice środowiskowe. Do MOPS-u mogą zgłaszać się także bełchatowianie potrzebujący asystenta rodziny, wymagający spotkania z terapeutą bądź zmagające się z przemocą domową. Jak podkreślają autorzy opracowania, forma pomocy, jaką oferują i prowadzą pracownicy ośrodka, dostosowana jest do aktualnych potrzeb podopiecznych.

W dalszej części obrad radnym przedstawione zostanie natomiast sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi. W dokumencie znaleźć można dane na temat podjętych wspólnie ze wspomnianymi podmiotami inicjatyw. Chodzi zarówno o działania w sferze profilaktyki, ochrony oraz promocji zdrowia, ale także przeciwdziałaniu uzależnieniom, wspieraniu i upowszechnianiu sportu, kultury i sztuki. Łącznie na realizację 16 zadań w ramach otwartych konkursów ofert Bełchatów przekazał w ubiegłym roku ponad 1,1 mln zł. Natomiast w trybie pozakonkursowym miejskie wsparcie otrzymało 30 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 180 tys. zł. Więcej informacji na temat współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znaleźć można w przygotowanych na najbliższą sesję sprawozdaniach. Są one dostępne – wraz z pozostałymi materiałami sesyjnymi – na portalu eSesja.

W porządku obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej znalazł się także punkt dotyczący wsparcia dla mieszkańców Nowogrodu Wołyńskiego – naszego miasta partnerskiego na Ukrainie. Zgodnie z projektem uchwały Bełchatów przekaże za wschodnią granicę artykuły spożywcze za kwotę blisko 30 tys. zł.

To nie wszystkie tematy, nad którymi pochylą się miejscy radni już w najbliższy czwartek. W planie znalazły się również punkty dotyczące m.in. wyrażenia zgody na wniesienie przez miasto wkładu do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie, zmiany harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030 czy nadania nazwy dwóm ulicom. Dodatkowo w porządku obrad zaplanowano także punkty traktujące o finansach miasta. Mowa o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie.

Majowe obrady rozpoczną się 26 maja o godz. 10:00. Transmisję z sesji będzie można śledzić na żywo na portalu eSesja.

 

AP