Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościWeź udział w konsultacjach i wyraź swoją opinię

Weź udział w konsultacjach i wyraź swoją opinię

Weź udział w  konsultacjach społecznych
Opinie i uwagi można przesyłać do 11 kwietnia
Prezydent Mariola Czechowska zaprasza bełchatowian do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dwóch miejskich programów. Pierwszy z nich określa zasady wsparcia oraz aktywizacji seniorów. Drugi zaś nakreśla działania w kierunku przeciwdziałania przemocy domowej. Opinie i propozycje do dokumentów można zgłaszać do 11 kwietnia.

Aktywizacja seniorów

Pierwszy dokument, który poddawany jest konsultacjom społecznym to projekt Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów dla Miasta Bełchatowa na lata 2024 – 2026. Opiera się on przede wszystkim na czterech głównych filarach. Po pierwsze aktywności społecznej, która ma na celu zwiększenie udziału starszych mieszkańców naszego miasta w aktywnych formach spędzania czasu wolnego. Drugi obszar, w jakim miasto zamierza wspierać seniorów, to natomiast partycypacja społeczna. Chodzi tutaj głównie o wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych. Równie ważne dla autorów jest włącznie cyfrowe, czyli działania na rzecz zwiększenie umiejętności korzystania z nowych technologii. Mowa tutaj m.in. o komputerach, smartfonach czy mediach społecznościowych. Ostatni zaś z filarów miejskiego programu to wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych oraz bezpieczeństwa seniorów.

Projekt programu znajduje się w załączniku poniżej artykułu. Prezydent Mariola Czechowska zaprasza do zapoznania się z nim, a następnie przesłania swojej opinii. Wypełniony można przesłać na trzy sposoby:

  • mailowo na adres: ws@um.belchatow.pl,
  • listownie na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, Wydział Spraw Społecznych, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,
  • osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1.

Na Państwa opinie do projektu miejskiego programu czekamy do 11 kwietnia.

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Bełchatowski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2024 – 2030 zakłada zarówno działania profilaktyczne, jak i interwencyjne oraz długofalowe. Dotyczą one przede wszystkim wsparcia ofiar. W dokumencie znajdują się także propozycje rozwiązań terapeutycznych dla sprawców, które mają ograniczyć zjawisko agresji oraz utrwalić zaprzestanie jej stosowanie. Wszystkie planowane przez miasto działania mają zmierzać do udoskonalenia lokalnego systemu pomocy w zakresie przeciwdziałania agresji w rodzinie. 

By miejski program jak najbardziej odpowiadał potrzebom rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy, prezydent Mariola Czechowska zaprasza wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem dokumentu oraz przesłania ewentualnych uwag czy sugestii. Wypełniony formularz (dostępny w załączniku poniżej artykułu) można przesłać na trzy sposoby:

  • mailowo na adres: ws@um.belchatow.pl,
  • listownie na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, Wydział Spraw Społecznych, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,
  • osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1.

Konsultacje społeczne prowadzone będą do 11 kwietnia.

AP