Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaUrząd Miasta

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu administracyjnym – w sprawach załatwianych milcząco

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób...

Przetwarzanie danych w ramach transmitowania i utrwalania obrad Rady Miejskiej w Bełchatowie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE TRANSMITOWANIA I UTRWALANIA OBRAD RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE Wypełniając obowiązek określony w art. 13 ust. 1 i ust....

Klauzula informacyjna – nagrywanie rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie...

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

W Urzędzie Miasta Bełchatowa wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych i Zastępcę Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach...

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - rozpatrzenie pisma/podania/wniosku/ Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27...

Bełchatów – tylko dobre re:akcje

Wspomniany projekt współfinansowany był w 85 proc. przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata...