Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty - banery„Dostępny samorząd - granty”

„Dostępny samorząd – granty”

logotypy

Miasto Bełchatów pozyskało grant w wysokości 99 957,26 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”, Działanie 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Bełchatowa w obszarach architektonicznym oraz komunikacyjno-informacyjnym.
W ramach grantu zaplanowano:
1. modernizację podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Urząd Miasta, przy ul. Kościuszki 1,
2. wyposażenie Urząd Miasta w krzesła ewakuacyjne do bezpiecznej ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami,
3. zakup taśm kontrastowych do oznakowania ciągów schodów,
4. przebudowę strony internetowej Miasta Bełchatów celem dostosowania jej dla osób z problemami wzroku,
5. wyposażenie windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 w panel głośnomówiący,
6. nagranie filmu w języku migowym o podstawowych usługach świadczonych przez Urząd Miasta.

Całkowita wartość projektu – 99 957,26 zł
Dofinansowanie projektu z UE – 84 243,97 zł
Dofinansowanie z dotacji celowej – 15 713,29 zł

Realizacja przedsięwzięcia grantowego zaplanowana jest do 30.09.2023 roku.