Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty - banery

„Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa”

Wniosek pn. „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa” Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 BełchatówRegionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa...

„Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie”

  Wniosek pn. „Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie” Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 BełchatówRegionalny Program Operacyjny Województwa...

„Dostępny samorząd – granty”

Miasto Bełchatów pozyskało grant w wysokości 99 957,26 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd - granty”, Działanie 2.18...

Wniosek pn. „Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie”

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI RewitalizacjaPoddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i...

Wniosek pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie”

  Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa III Transport Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Cel...

Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 – ODRA

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - ODRA”Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 BełchatówRegionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Oś...

Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I

Wniosek pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I” Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego...

Zakup taboru niskoemisyjnego

Wniosek pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie” Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów W ramach...

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa

Nazwa projektu: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa” Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów Cel projektu: opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta...

Bełchatów w zieleni – tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta

Nazwa projektu: „Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta” Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów Program Operacyjnego Infrastruktura i...

Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44D – Felek

Nazwa projektu: „Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44D - Felek” Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów Regionalny Program Operacyjny...

Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie

Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie” Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś...