Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaUrząd MiastaInformacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowychKlauzula infromacyjna dot. obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL

Klauzula infromacyjna dot. obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL

Переклад з польської мови на українську мову:

 

Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України

 

Попри те, що Україна перебуває за межами Європейської економічної зони (EOG) та Загальний регламент щодо захисту даних (RODO) не застосовується, польські та європейські правила щодо захисту персональних даних поширюються на кожну особу, яка перетинає польський кордон.

Ознайомтеся з Інформаційною клаузулою, в якій  ви знайдете інформацію про те, які персональні дані громадян України будуть оброблятися у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та реєстрацією в реєстрі громадян України (правова підстава: Закон про допомогу громадянам України у зв’язку з збройним  конфліктом на території цієї країни  від)

 

Що таке номер PESEL

Це одинадцятизначний цифровий символ, який однозначно ідентифікує фізичну особу. Номер PESEL включає:

 • • дату народження,
 • • порядковий номер,
 • • позначення статі,
 • • контрольний номер.

Цей номер ідентифікує фізичну особу, наприклад, в інформаційних системах: охорони здоров’я, страхування та освіти.

 

Що таке реєстр громадян України

Це реєстр, який ведеться  міністром, відповідальним за інформатизацію. У ньому зареєстровані громадяни України:

 • • які в’їхали на територію Республіки Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з військовими діями, що ведуться на території іншої з цих країн,
 • • яким на підставі заяви присвоєно номер PESEL.

 

Хто є адміністратором даних

Адміністраторами є:

 1. Війт, бурмістр чи мер міста 97-400 Белхатів (97-400 Bełchatów) вул. Костюшко 1 (ul. Kościuszki 1) – в сфері реєстрації даних у реєстрі PESEL
 2. Міністр оцифрування, з місцезнаходженням у Варшаві (00-583) за адресою Алея Уяздовське (Al. Ujazdowskie) 1/3:
 • • відповідає за надання номера PESEL, а також ведення та розвиток реєстру PESEL,
 • • веде реєстр громадян України, яким присвоєно номер PESEL.
 1. Міністр внутрішніх справ та адміністрації, з місцезнаходженням у Варшаві (02-591) за адресою вулиця Стефана Баторего, 5 (Stefana Batorego), відповідає за формування єдиних правил поведінки в країні в межах реєстрації населення.

 

Контакт з адміністратором

З адміністратором – війтом, бурмістром чи мером міста можна зв’язатися письмово за адресою місцезнаходження адміністратора.

З адміністратором – Міністром оцифрування Ви можете зв’язатися:

 • • електронною поштою: sekretariat.dzs@mc.gov.pl,
 • • письмово за адресою місцезнаходження адміністратора: Ал. Уяздовське 1/3 (Al. Ujazdowskie), 00-583 Варшава,
 • • за адресою для кореспонденції: вулиця Крулевська, 27 (Królewska), 00-060 Варшава.

З адміністратором – Міністром внутрішніх справ та адміністрації можна зв’язатися:

 • • електронною поштою: iod@mswia.gov.pl,
 • • за допомогою контактної форми,
 • • письмово за адресою місцезнаходження адміністратора: вулиця Стефана Баторего 5, (Stefana Batorego), 02-591 Варшава.

 

Контакт з інспектор із захисту даних

 1. Адміністратор – війт, бурмістр чи мер міста призначив інспектора із захисту даних, з яким можна зв’язатися за допомогою електронної пошти iod@um.belchatow.pl
 2. Адміністратор – Міністр оцифрування призначив інспектора із захисту даних, з яким Ви можете зв’язатися з усіх питань, пов’язаних з обробкою персональних даних:
 • • письмово за адресою: вулиця Крулевська, 27 (Królewska), 00-060 Варшава,
 • • за допомогою електронної пошти: iod@mc.gov.pl .
 1. Адміністратор – Міністр внутрішніх справ та адміністрації призначив інспектора із захисту даних, з яким можна зв’язатися:
 • • письмово за адресою: вулиця Стефана Баторего, 5 (Stefana Batorego), 02-591 Варшава,
 • • за допомогою електронної пошти за адресою: iod@mswia.gov.pl

З усіх питань, пов’язаних з обробкою персональних даних та реалізацією прав, пов’язаних з обробкою даних, які входять до сфери його діяльності, ви можете звертатися до кожного із вищезазначених інспекторів із захисту даних.

 

Мета обробки та правова підстава

Метою обробки даних війтом, бурмістром чи мером міста є:

 • • внесення ваших даних до реєстру PESEL,
 • • надання доступу до них в межах цього реєстру.

Метою обробки даних Міністром оцифрування є:

 • • ведення та розвиток реєстру PESEL,
 • • ведення реєстру громадян України, яким присвоєно номер PESEL,
 • • надання доступу до них в межах цього реєстру.

Метою обробки даних міністром внутрішніх справ та адміністрації є:

 • • нагляд за веденням реєстрації населення на території Республіки Польща. Правова підстава: юридичний обов’язок, покладений на адміністратора у зв’язку з конкретним положенням Закону.

 

Одержувачі даних

Одержувачами даних, зібраними у реєстрі PESEL, є:

 1. Центральний центр інформаційних технологій – на підставі доручення Міністра оцифрування;
 2. Суб’єкти:
 • • служби; органи державного управління; суди та прокуратура; судові пристави; організаційні підрозділи держави та місцевого самоврядування та інші суб’єкти – в обсязі, необхідному для виконання громадських завдань;
 • • особи та організаційні підрозділи, якщо вони виявляють у цьому юридичну зацікавленість;
 • • особи та організаційні підрозділи, якщо вони виявляють фактичну зацікавленість в отриманні даних, за умови вашої згоди;
 • • організаційні підрозділи з метою дослідження, статистики, дослідження громадської думки, якщо дані після використання будуть змінені цими підрозділами таким чином, що неможливо буде ідентифікувати особу, якої ці дані стосуються;
 • • особи та організаційні підрозділи, якщо вони доведуть, що дані будуть використані для перевірки адресних даних та/або даних про смерть;
 • • суб’єкти, відповідальні за систему електронної ідентифікації, а також ті, що видають засоби електронної ідентифікації в системі електронної ідентифікації – з метою видачі засобу електронної ідентифікації (тобто інструмента, за допомогою якого можна підтвердити свою особу в Інтернеті);
 • • кваліфіковані постачальники довірчих послуг, які надають послуги кваліфікованого електронного підпису, внесені до реєстру.

 

Дані, зазначеним вище суб’єктам надають:

 • • війт, бурмістр чи мер міста,
 • • Міністр оцифрування,
 • • Міністр внутрішніх справ та адміністрації,

 

відповідно до їх власності.

 

Персональні дані, зібрані в реєстрі громадян України, доступні:

 • • Поліції,
 • • Прикордонній службі,
 • • Агентстві внутрішньої безпеки,
 • • Агентстві розвідки,
 • • Службі військової контррозвідки,
 • • Службі військової розвідки,
 • • Центральному антикорупційному бюро,
 • • Державній службі охорони,
 • • Управлінню у справах іноземців,
 • • міністру з питань праці,
 • • міністру у справах сім’ї,
 • • закладові соціального страхування,
 • • органові, уповноваженому видавати сімейні виплати.

 

Як довго будуть зберігатися дані

Дані з реєстру PESEL, а також з реєстру громадян України видалятися не будуть.

 

Ваші права

Ви маєте право:

 • • доступ до ваших даних та даних осіб, над якими ви маєте законну опіку (наприклад, дітей),
 • • вимагати їх виправлення.

 

Право подавати скарги до контролюючого органу

Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління захисту персональних даних: вулиця Ставкі 2, (Stawki), 00-193 Варшава.

 

Джерело походження персональних даних

Дані до реєстру PESEL вноситься органом ґміни.

Дані до реєстру громадян України вносяться органом гміни.

 

Зобов’язання надати дані

Надання даних є обов’язком, що випливає із закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego
ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy

 

Mimo że Ukraina leży poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i nie stosuje się w niej Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec każdej osoby, która przekracza granicę polską, stosowane są polskie i europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną, w której znajdziesz informację o tym, jakie dane osobowe obywateli Ukrainy będą przetwarzane w związku z nadaniem numeru PESEL oraz zarejestrowaniem w rejestrze obywateli Ukrainy (podstawa prawna: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

 

Czym jest numer PESEL

To jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:

 • datę urodzenia,
 • numer porządkowy,
 • oznaczenie płci
 • liczbę kontrolną.

Numer ten identyfikuje osobę fizyczną np. w systemach informatycznych: ochrony zdrowia, ubezpieczeniowych i oświatowych.

 

Czym jest rejestr obywateli Ukrainy

Jest to rejestr prowadzony przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Zarejestrowani są w nim obywatele Ukrainy:

 • którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium drugiego z tych państw,
 • którym nadano numer PESEL na ich wniosek.

 

Kim jest administrator danych

Administratorami są:

 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1) – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL.
 2. Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskie 1/3:
 • odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 • prowadzi rejestr obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL.
 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w ramach ewidencji ludności.

 

Kontakt z administratorem

Z administratorem – wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta możesz się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji możesz się skontaktować:

 • mailowo na adres: sekretariat.dzs@mc.gov.pl,
 • pisemnie na adres siedziby administratora: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa,
 • na adres korespondencyjny: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

 

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować:

 

Kontakt z inspektorem ochrony danych

 1. Administrator – wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail iod@um.belchatow.pl
 2. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
 • pisemnie na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,
 • mailowo na adres: iod@mc.gov.pl.
 1. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować:
  • pisemnie na adres: ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa,
  • mailowo na adres: iod@mswia.gov.pl.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Celem przetwarzania danych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest:

 • wprowadzenie twoich danych do rejestru PESEL,
 • udostępnianie ich w ramach tego rejestru.

Celem przetwarzania danych przez Ministra Cyfryzacji jest:

 • utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 • prowadzenie rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL,
 • udostępnianie danych w ramach tego rejestru.

Celem przetwarzania danych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest:

 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przepisem szczególnym ustawy.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych zgromadzonych w rejestrze PESEL są:

 1. Centralny Ośrodek Informatyki – na podstawie powierzenia przez Ministra Cyfryzacji;
 2. Podmioty:
 • służby; organy administracji publicznej; sądy i prokuratura; komornicy sądowi; państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 • osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania twojej zgody;
 • jednostki organizacyjne, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli dane po wykorzystaniu zostaną przez te jednostki tak zmienione, że nie będzie możliwe ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;
 • osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą, że dane posłużą do weryfikacji danych adresowych i/albo zgonu;
 • podmioty odpowiedzialne za system identyfikacji elektronicznej oraz wydające środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej ‒ w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej (czyli narzędzia, którym możesz potwierdzić swoją tożsamość w Internecie);
 • kwalifikowani dostawcy usług zaufania, świadczący kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego wpisani do rejestru.

 

Dane powyższym podmiotom udostępniają:

 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • Minister Cyfryzacji,
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

 

zgodnie z ich właściwością.

 

Dane osobowe zgromadzone w rejestrze obywateli Ukrainy udostępniane są:

 • Policji,
 • Straży Granicznej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służbie Wywiadu Wojskowego,
 • Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
 • Służbie Ochrony Państwa,
 • Urzędowi do spraw Cudzoziemców,
 • ministrowi właściwemu do spraw pracy,
 • ministrowi właściwemu do spraw rodziny,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 • organowi właściwemu w sprawie świadczeń rodzinnych.

 

Jak długo będą przechowywane dane

Dane z rejestru PESEL, jak i z rejestru obywateli Ukrainy, nie będą usuwane.

 

Jakie masz prawa

Przysługuje ci prawo do:

 • dostępu do twoich danych oraz danych osób, nad którymi sprawujesz opiekę prawną (np. dzieci),
 • żądania ich sprostowania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane do rejestru PESEL wprowadza organ gminy.

Dane do rejestru obywateli Ukrainy wprowadza organ gminy.

 

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem, który wynika z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.