Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaUrząd MiastaInformacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzanie danych w ramach sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych...

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są: Prezydent Miasta Bełchatowa, ul....

Klauzula infromacyjna dot. obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL

Переклад з польської мови на українську мову:   Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з...

Klauzula informacyjna w ramach pomocy humanitarnej, uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony...

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o przyznanie dodatku osłonowego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych...

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób...

Klauzula informacyjna – Instagram

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH dla kanałów Social Media - Instagram Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r....

Klauzula informacyjna – Youtube

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla kanałów Social Media – YouTube Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i...

Klauzula informacyjna – Facebook

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH dla kanałów Social Media - Facebook Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016...

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia...

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu administracyjnym – w sprawach załatwianych milcząco

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób...

Przetwarzanie danych w ramach transmitowania i utrwalania obrad Rady Miejskiej w Bełchatowie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE TRANSMITOWANIA I UTRWALANIA OBRAD RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE Wypełniając obowiązek określony w art. 13 ust. 1 i ust....