Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty - baneryWniosek pn. „Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie”

Wniosek pn. „Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie”

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VI Rewitalizacja
Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Cel główny projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy Miasta Bełchatowa poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych Miasta.
Okres realizacji projektu: 10.01.2022r. – 30.11.2022r.
Wartość projektu: 419 127,81 zł
Wysokość dofinansowania: 278 121,71 zł – 85 %

Zakres rzeczowy projektu:
Odrestaurowanie zabytkowego budynku oraz zakup sprzętu i oprogramowania, co pozwoli na podniesienie standardu obsługi cyfrowej dostępności usług Muzeum oraz wzrost liczby korzystających z usług kulturalnych za pośrednictwem mediów cyfrowych. Realizacja projektu umożliwi uruchomienie nowych produktów muzealnych w formie kina plenerowego oraz wirtualnych podróży po Muzeum.