Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty - baneryRewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I

Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I

W dniu 28.10.2011 roku Miasto Bełchatów podpisało umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I”.

Oś priorytetowa VI – Odnowa obszarów miejskich

Działanie VI. 1 Rewitalizacja obszarów problemowych

Łączna wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 6 776 854,74 zł, natomiast dofinansowanie 4 686 905,83 zł.

W ramach projektu przewiduje się realizację czterech zadań. Ich realizacja planowana jest na lata 2011-2013.

  • Przebudowa i Rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury – MCK III

Inwestycja jest kontynuacją zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa”. Realizacja zadania odbyła się w roku 2011.

 

W ramach zadania wykonane zostały prace polegające na:
– wymianie pokrycia dachowego oraz więźby dachowej,

– zagospodarowaniu byłych garaży OSP i przebudowaniu ich na potrzeby sali koncertowo-wystawienniczej wraz z pomieszczeniami socjalnymi, dodatkową garderobą oraz pomieszczeniami technicznymi,

– wyremontowaniu piętra budynku wraz z salą widowiskową,

– remoncie wieży strażackiej, oraz przebudowie jej pomieszczeń na potrzeby zaplecza sceny oraz drogi ewakuacyjnej,

– wykonaniu nowych elewacji budynku wraz z ich dociepleniem.

 

Miejskie Centrum Kultury przed przebudową

MCK Bełchatów - przed rewitalizacją

 

MCK Bełchatów - przed rewitalizacją

 

MCK Bełchatów - przed rewitalizacją

 

Miejskie Centrum Kultury po przebudowie

MCK Bełchatów

 

MCK Bełchatów

 

  • Rewitalizacja budynku Muzeum Regionalnego

Zadanie polegające na remoncie jednego z nielicznych zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie naszego miasta. Realizacja zadania odbywała się w latach 2009-2010.

 

W ramach zadania wykonano następujące prace rewitalizacyjne:
– założono izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych,
– odbudowano wejścia boczne,
– wyremontowano wejście główne, ogrodowe i boczne,
– wykonano remont tynków i powłok malarskich,
– zabezpieczono oraz ocieplono poddasze i więźbę dachową,
– wyremontowano pokrycie dachu,
– wykonano dodatkową wentylację grawitacyjną.

 

Muzeum Regionalne w Bełchatowie

 

Muzeum Regionalne w Bełchatowie

 

Muzeum Regionalne w Bełchatowie

  • Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną

Zadanie zostało zrealizowane w 2012 roku. Na odcinku ulicy Piłsudskiego – od skrzyżowania z Pl. Wolności do skrzyżowania z ul. Bawełnianą, została przebudowana kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz wybudowany wodociąg wraz z odejściami w  granicach pasa drogowego. Ulica zyskała również nową nawierzchnię, przebudowano chodniki i zjazdy do posesji.

 

Ulica Piłsudskiego (fragment od skrzyżowania z Pl. Wolności

do skrzyżowania z ul. Bawełnianą) przed remontem

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

Ul. Piłsudskiego (odcinek od skrzyżowania z Pl. Wolności  

do skrzyżowania z ul. Bawełnianą) po remoncie

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

 ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

 

  • Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną

Realizacja przebudowy odcinka ulicy Pabianickiej od skrzyżowania z ul. Mielczarskiego do skrzyżowania z ul. Bawełnianą przeprowadzona była w okresie od 2-go do 4-go kwartału 2013 r.

Zakres robót obejmuje budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z podłączeniem wpustów i rur spustowych i odgałęzieniem uzbrojenia do poszczególnych posesji. Po zakończeniu robót instalacyjnych zostaną przeprowadzone prace mające na celu przywrócenie ulicy stanu pierwotnego, czyli odbudowa pasa drogowego ulicy oraz chodników.