Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty - banery„Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w...

„Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie”

1

 

Wniosek pn. „Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie”

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III Transport
Podziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski

 

Cel główny projektu: Zwiększenie wykorzystania i usprawnienie funkcjonowania systemu zrównoważonego transportu publicznego w Bełchatowie, wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego.
Okres realizacji projektu: 01.07.2022r. – 31.12.2023r.
Wartość projektu: 3 877 452,00 zł
Wysokość dofinansowania: 2 679 540,00 zł – 85 %
Zakres rzeczowy projektu: Zakup zeroemisyjnego autobusu elektrycznego wraz z ładowarką mobilną.